SKELBIAMAS BIRŠTONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS VIEŠAS KONKURSAS

SKELBIAMAS BIRŠTONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO

ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS VIEŠAS KONKURSAS

 1. Išnuomojamas viešo konkurso būdu dvidešimčiai metų Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis 4,0986 ha ploto žemės sklypas Birštone, Karalienės Barboros al., unikalus numeris – 1201-0002-0176, registro numeris – 12/2129, vidutinė rinkos vertė – 654 000 Eur, nustatyta 2017 m. balandžio 5 d., paskirtis – kita, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos, kempingo įrengimui ir kempingo veiklos vykdymui.
 2. Pradinė metinė nuomos kaina – 13 080 Eur (2 procentai nuo žemės sklypo vidutinės rinkos vertės).
 3. Reikalavimai investuotojui ir investuotojo įsipareigojimai nustatyti Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-40:

3.1. laikytis žemės sklypo naudojimo parametrų:

Žemės sklypo kadastrinis Nr., unikalus numeris Žemės sklypo naudojimo paskirtis, būdas, žemės sklypų naudojimo būdo turinys Žemės sklypo naudojimo papildomos sąlygos Žemės sklypo plotas (m2) Žemės sklypo adresas PASTABOS
1 2 3 4 5 6
1201/0002:176 Birštono m. k.v.;

1201-0002-0176

Žemės sklypo naudojimo paskirtis –  kita, naudojimo būdas –  rekreacinės teritorijos

 

 

 

 

Vadovaujantis Birštono miesto centrinės dalies architektūrinės-erdvinės kompozicijos specialiuoju planu, patvirtintu Birštono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-226 „Dėl Birštono miesto centrinės dalies architektūrinės-erdvinės kompozicijos specialiojo plano patvirtinimo“ užstatyti leidžiamai zonai numatomas dvigubas žemės sklypo naudojimo būdas ir žemės sklypo naudojimo būdo turinys:

1.    Vyraujantis žemės naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos, naudojimo būdo turinys – ilgalaikiam (stacionaraus) poilsio paskirties statinių statybai skirti sklypai.

2.    Galimas žemės naudojimo būdas teritorijos dalyje ir komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo būdo turinys – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos teritorijos.

3. Įrengiant inžinerinę infrastruktūrą maksimaliai išnaudoti atsinaujinančius, energiją taupančius gamtos išteklius, pagal galimybes panaudoti kuo daugiau ekologiškų, energiją taupančių sprendinių.

40986 Birštonas,  Karalienės Barboros al. Vadovaujantis Birštono miesto centrinės dalies architektūrinės – erdvinės kompozicijos specialiuoju planu:

– statinių vyraujantis aukštis nuo žemės paviršiaus iki

9 m, dominantės iki 15 m,

– užstatymo tankumas 20 %

–    užstatymo intensyvumas 60 %

 

3.2. savo lėšomis per 3 mėnesius įregistruoti žemės sklypo nuomos sutartį Nekilnojamojo turto registre;

3.3. ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo parengti ir gauti reikalingus dokumentus bei atlikti kitus veiksmus, būtinus kempingo veiklos vykdymui reikalingų statinių ir įrangos bei infrastruktūros objektų (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kt.) žemės sklype projektavimui bei statybai;

3.4. kempingo veiklą pradėti ne vėliau kaip per 3 metus nuo žemės sklypo nuomos sutarties įsigaliojimo;

3.5. ne vėliau kaip per 3 metus į sutartyje nustatytų kempingo statinių ir įrangos bei  infrastruktūros objektų (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kt.) statybą išnuomotame žemės sklype investuoti ne mažiau kaip 200 000 eurų;

3.6. ne vėliau kaip per 1 metus nuo infrastruktūros objektų (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kt.) įrengimo ir statinių pripažinimo tinkamais naudoti dokumento surašymo perduoti įrengtus infrastruktūros objektus neatlygintinai Birštono savivaldybės nuosavybėn;

3.7. be žemės sklypo nuomotojo rašytinio sutikimo neleisti tretiesiems asmenims naudotis išnuomotu žemės sklypu.

 1. Nustatyti, kad strateginiam investuotojui, sudarius žemės sklypo nuomos sutartį ir neįvykdžius nustatytų strateginio investuotojo įsipareigojimų, taikomos sutartinės  netesybos:

4.1. privalomas 0,08 proc. dydžio, skaičiuojamo nuo nuomos sutartyje nurodyto žemės sklypo metinio nuomos mokesčio, delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną mokėjimas:

4.1.1. per 3 mėnesius neįregistravus žemės sklypo nuomos sutarties Nekilnojamojo turto registre;

4.1.2. per 12 mėnesių nuo nuomos sutarties įsigaliojimo neparengus ir negavus reikalingų dokumentų, būtinų žemės sklype objektų projektavimui bei statybai;

4.1.3. per 3 metus nuo žemės sklypo nuomos sutarties nepradėjus įrengtuose objektuose veiklos;

4.1.4. per 3 metus nuo žemės sklypo nuomos sutarties neinvestavus į sutartyje nustatytų objektų ir infrastruktūros objektų (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kt.) statybą lėšų, kurios buvo numatytos konkursui teiktoje paraiškoje;

4.2. privalomas 0,08 proc. dydžio, skaičiuojamo nuo įrengtų infrastruktūros objektų (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kt.) vertės, delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną mokėjimas – per 1 metus nuo infrastruktūros objektų įrengimo ir statinių pripažinimo tinkamais naudoti dokumento surašymo jų neatlygintinai neperdavus Birštono savivaldybės nuosavybėn;

4.3. privalomas 10 proc. dydžio, skaičiuojamo nuo nuomos sutartyje nurodyto žemės sklypo metinio nuomos mokesčio, baudos už kiekvieną uždelstą dieną mokėjimas bei prievolė nutraukti žemės sklypo nuomos ar kitos formos sutartį su trečiaisiais asmenimis – be Birštono savivaldybės rašytinio sutikimo, leidus tretiesiems asmenims naudotis išnuomotu žemės sklypu.

 1. Numatoma sutarties termino pratęsimo galimybė.
 2. Žemės sklypo apžiūros data – 2017 m. gegužės 10 d., birželio 13 d. ir liepos 11 d. 8.00–12.00 ir 12.45–17.00 val. Dėl apžiūros ir informacijos apie žemės sklypą galima kreiptis į Mantą Michaliunjo, adresas – Birštonas, Jaunimo g. 2, 333 kab., tel. (8 319) 62 007, mob. tel. 8 620 39 708.
 3. Konkurso komisijos atsakingas asmuo pasiūlymams priimti ir informacijai teikti – Nijolė Vaitkevičienė, adresas – Birštonas, Jaunimo g. 2. 325 kab., tel. (8 319) 62 005, mob. tel. 8 610 77 162, el. p. nijole.vaitkeviciene@birstonas.lt.; informacijai teikti – Aušra Slavinskienė, tel. (8 319) 62 001, mob. tel. 8 686 62 910, el. p. ausra.slavinskiene@birstonas.lt .
 4. Susipažinti su Birštono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginiu planu galima Savivaldybės tinklalapyje adresu http://birstonas.lt/savivaldybe/veikla/planavimo-dokumentai/ .
 5. Dalyviai nuomos konkurso dokumentus elektroninėje formoje (CD laikmenoje) gali įsigyti adresu Birštonas, Jaunimo g. 2, 325 kab., pateikę prašymą ir sumokėję 500 Eur mokestį. Mokestis turi būti sumokėtas į banko sąskaitą: gavėjas – Birštono savivaldybės administracija, kodas – 188750166, adresas – Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas; sąskaitos numeris – LT11 7181 6000 0014 4828, SWIFT kodas – CBSBLT26, bankas – AB Šiaulių bankas, banko kodas – 71816.
 6. Pasiūlymas, pasirašytas dalyvio arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas Savivaldybei raštu užklijuotame ir užantspauduotame voke, ant kurio užrašyta: „Birštono savivaldybės žemės sklypo Birštono sav., Birštono m., Karalienės Barboros al., unikalus numeris – 1201-0002-0176, nuomos konkursui“, dalyvio pavadinimas ir adresas.
 7. Pasiūlymas turi būti iki 2017 m. liepos 27 d. 16.00 val. pristatytas adresu Birštonas, Jaunimo g. 2, 325 kab., Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiajai specialistei Nijolei Vaitkevičienei, tel. (8 319) 62 005, mob. tel. 8 610 77 162, faks. (8 319) 65 555, el. p. nijole.vaitkeviciene@birstonas.lt.
 8. Pradinis įnašas 13 080 Eur sumokamas į banko sąskaitą: gavėjas – Birštono savivaldybės administracija, kodas – 188750166, adresas – Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas; sąskaitos numeris – LT11 7181 6000 0014 4828, SWIFT kodas – CBSBLT26, bankas – AB Šiaulių bankas, banko kodas – 71816.
 9. Vokai su Pasiūlymais bus atplėšiami Komisijos posėdyje, kuris vyks Birštone, Jaunimo g. 2, I aukšto mažojoje salėje Nr. 103. Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su Pasiūlymais, pradžia – 2017 m. liepos 28 d. 9.00 val. Dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje dalyviai, pateikę Pasiūlymus, nėra kviečiami.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai