SKELBIAMAS BUTŲ BIRŠTONO MIESTE PIRKIMAS SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU. Dėmesio! Pratęstas paraiškų pateikimo terminas iki liepos 27 d.

1. Skelbiamų derybų būdu perkami 3 (trys) vieno kambario butai, esantys Birštono mieste.
2. Pirkimas skaidomas į dalis:
2.1. I pirkimo dalis. Pirkimo objektas – 1 butas.
2.1.1. Butui keliami šie reikalavimai:
2.1.1.1. naudingasis plotas ne mažesnis kaip 30 kv. metrų ir ne didesnis kaip 40 kv. metrų;
2.1.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra patogioje vietoje;
2.1.1.3. yra su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra;
2.1.1.4. yra geros techninės būklės, tinkamas gyventi be papildomų išlaidų, turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius, techninius ir energinio naudingumo reikalavimus gyvenamosioms patalpoms. Jeigu butas pasiūlymo dienai yra naujos statybos ir iki galo neįrengtas, butas turi būti visiškai įrengtas iki pirkimo–pardavimo sutartyje numatytos datos;
2.1.1.5. turi turėti visus komunalinius patogumus (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, karštas vanduo, elektra, dujos viryklei (pagal galimybes);
2.1.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei jos yra) apskaitos prietaisai;
2.1.1.7. santechnikos ir kita bute esanti įranga turi būti tvarkinga ir veikianti.
2.2. II pirkimo dalis. Pirkimo objektas – 1 butas.
2.2.1. Butui keliami šie reikalavimai:
2.2.1.1. naudingasis plotas ne mažesnis kaip 30 kv. metrų ir ne didesnis kaip 40 kv. metrų;
2.2.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra patogioje vietoje;
2.2.1.3. yra su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra;
2.2.1.4. yra geros techninės būklės, tinkamas gyventi be papildomų išlaidų, turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius, techninius ir energinio naudingumo reikalavimus gyvenamosioms patalpoms. Jeigu butas pasiūlymo dienai yra naujos statybos ir iki galo neįrengtas, butas turi būti visiškai įrengtas iki pirkimo–pardavimo sutartyje numatytos datos;
2.2.1.5. turi turėti visus komunalinius patogumus (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, karštas vanduo, elektra, dujos viryklei (pagal galimybes);
2.2.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei jos yra) apskaitos prietaisai;
2.2.1.7. santechnikos ir kita bute esanti įranga turi būti tvarkinga ir veikianti.
2.3. III pirkimo dalis. Pirkimo objektas – 1 butas.
2.3.1. Butui keliami šie reikalavimai:
2.3.1.1. naudingasis plotas ne mažesnis kaip 30 kv. metrų ir ne didesnis kaip 40 kv. metrų;
2.3.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra patogioje vietoje;
2.3.1.3. yra su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra;
2.3.1.4. yra geros techninės būklės, tinkamas gyventi be papildomų išlaidų, turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius, techninius ir energinio naudingumo reikalavimus gyvenamosioms patalpoms. Jeigu butas pasiūlymo dienai yra naujos statybos ir iki galo neįrengtas, butas turi būti visiškai įrengtas iki pirkimo–pardavimo sutartyje numatytos datos;
2.3.1.5. turi turėti visus komunalinius patogumus (vandentiekis, kanalizacija, šildymas, karštas vanduo, elektra, dujos viryklei (pagal galimybes);
2.3.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei jos yra) apskaitos prietaisai;
2.3.1.7. santechnikos ir kita bute esanti įranga turi būti tvarkinga ir veikianti.
3. Perkančioji organizacija – Birštono savivaldybės administracija, buveinė – Birštonas, Jaunimo g. 2, tel. (8 319) 65 555, faks. (8 319) 65 555, el. p. sekretore@birstonas.lt.
4. Pirkimo dokumentai skelbiami Birštono savivaldybės interneto tinklalapyje http://birstonas.lt/verslininkams/informacija/ (gali būti išduodami Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus, 327 kab.).
5. Paraiškos parduoti butus ir jų dokumentai (buto nuosavybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, kadastro duomenų bylos kopija (buto kadastro byla turi atitikti esamo buto išplanavimą), kopija, parduodamo nekilnojamo turto techniniai ir ekonominiai duomenys, įgalinimus patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo (asmens dokumento kopija ar įgaliojimas), buto energinio naudingumo sertifikato kopija, jei butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, viešosios įstaigos Birštono būsto energijos taupymo agentūros pažymos apie savininko įvykdytus įsipareigojimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis, kopija, pažymų iš komunalines paslaugas teikiančių įmonių apie įsiskolinimų neturėjimą kopijos), parengti lietuvių kalba, pateikiami (paštu, per kurjerį, įteikiama tiesiogiai) Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriui, 327 kab., Birštonas, iki 2017 m. liepos 27 d., 10.00 val.
Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai