Skelbiamas konkursas vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Birštono lopšelis-darželis „Giliukas“ (savivaldybės biudžetinė įstaiga; Pušų g. 2, LT-59219 Birštonas; kodas 190211852) skelbia konkursą vyr. buhalterio (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį 0,75 etato) pareigoms užimti.

Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse.

Reikalavimai pretendentams:

  1. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
  2. Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis išsilavinimas.
  3. Ne mažesnė nei 3 metų buhalterio darbo patirtis; privalumas – ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis švietimo ar kitoje biudžetinėje įstaigoje.
  4. Mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programomis.
  5. Gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office.
  6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.

  Pretendentų atrankos būdas – (pokalbis).

Pretendentas privalo pateikti:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
  4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant ir konkurso paskelbimo dieną): t. y. nuo 2018-07-12 iki 2018-07-24  Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ administracijoje.

Pretendentai atitinkantys reikalavimus kviečiami į pokalbį, kuriame turi teisę dalyvauti lopšelio-darželio darbuotojų atstovas stebėtojo teisėmis.

Pokalbis vyks 2018 m. liepos 26 d., 10 val. lopšelio-darželio  direktoriaus  kabinete. Darželio direktorius pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojo nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

Išsamesnė informacija tel. +370 68779460.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai