Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems Birštono bendruomenėje teikėjų dėmesiui

Birštono savivaldybė, vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 (2015 m. rugsėjo 9 d. ministro įsakymo Nr. A1-516 redakcija, su vėlesniais pakeitimais), skelbia konkursą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems Birštono bendruomenėje projektams 2019 metais finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.
Projektai turi būti paruošti pagal paminėtais konkurso organizavimo nuostatais patvirtintą paraiškos formą (nuostatų 1 priedas) ir atitikti nuostatuose nurodytus reikalavimus.
Paraiškos priimamos iki šių metų spalio 15 d., 17.00 val., Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (Jaunimo g. 2, 111 kab.) arba Savivaldybės administracijos priimamajame, 211 kab.

Birštono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai