Kovo 29 d. Birštono tarybos posėdis ir svarbiausi jo sprendimai

Kovo 29 d., penktadienį, vyko paskutinis 2015–2019 metų kadencijos Birštono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo priimti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai.
Taryba patvirtino Birštono gimnazijos teikiamų paslaugų kainas: kompiuterių klasės, didžiosios sporto salės, mažosios sporto salės, aktų salės ir kitų patalpų nuomą. Šiuo sprendimu siekiama paslaugų įvairovės, atsižvelgiant į nemažėjančias patalpų ir turto išlaikymo išlaidas, į savikainos išlaidas, kainų formavimo ypatumus, paslaugas teikiančio darbuotojo darbo užmokestį, kitus veiksnius (sudėtingumas, apimtis ir t. t.). Pagal patvirtintas paslaugų kainas: didžiosios sporto salės nuomos kaina grupei: 1 valanda grupei – 8,00 eurai, varžyboms (viena diena) – 50,00 eurų. Mažosios sporto salės nuoma grupei – 5,00 eurai, varžyboms (viena diena) – 30,00 eurų. Aktų salės nuoma 1 val. – 6,00 eurai, 1 diena – 40,00 eurų.
Taryba priėmė sprendimą atnaujinti ir patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatus. Remiantis šiuo sprendimu, buvo patvirtinta laikinųjų prekybos, paslaugų teikimo vietų Birštono mieste schema. Šiuo sprendimu yra atnaujinama prekybos vietų schema, papildant naujomis vietomis, kurių pageidavo pareiškėjai. Atnaujintas schemas bei vizualizacijas (kurios nebuvo keičiamos) bus galima teikti būsimiems investuotojams, norintiems Birštono miesto teritorijoje teikti sezonines maitinimo ir kitas paslaugas.
Taryba pritarė sprendimui patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų naują redakciją. Naujai parengtuose nuostatuose tobulinama prekybos Birštono savivaldybės viešosiose vietose leidimų išdavimo tvarka, rinkliavos dydžiai. Taip pat, atsižvelgiant į prekiaujančiųjų (teikiančiųjų paslaugas) fizinių ir juridinių asmenų pastebėjimus ir pageidavimus, keičiamas kurortinio poilsio ir turizmo sezonas, paliekant tik vasaros sezoną, jį prailginant nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 1 d. (iki šiol galiojo du kurortinio sezono laikotarpiai: žiemos sezonas – nuo gruodžio 1 d. iki kovo 31d., vasaros sezonas – nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.). Dviem mėnesiais pailgėjus kurortinio vasaros sezono laikotarpiui, buvo nutartas padidinti ir kurortinio sezono vietinės rinkliavos dydžius: rinkliava už prekybą maisto produktais padidėjo nuo 80 eurų iki 150 eurų, už prekybą ne maisto produktais – nuo 50 eurų iki 80 eurų, viešasis maitinimas be sėdimų vietų kurortiniam sezonui padidėjo nuo 120 eurų iki 200 eurų, viešasis maitinimas su sėdimomis vietomis – nuo 200 eurų iki 280 eurų. Taip pat buvo padidinti ir vietinės rinkliavos dydžiai ir už prekybą miesto teritorijoje, renginių metu I ir II kategorijos renginiams.
Posėdžio metu, Taryba patvirtino Birštono savivaldybės viešosiose vietose taisykles bei Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą. Rengiant minėtus dokumentus, buvo atsižvelgta į prekiaujančiųjų (teikiančiųjų paslaugas) fizinių ir juridinių asmenų pastebėjimus ir pageidavimus. Buvo nutarta pakeisti kurortinio poilsio ir turizmo sezoną, paliekant tik vasaros sezoną, jį prailginant dviem mėnesiais, t. y. nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 1 d. (iki šiol galiojo du kurortinio sezono laikotarpiai: žiemos sezonas – nuo gruodžio 1 d. iki kovo 31d., vasaros sezonas – nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.). Naujoje Taisyklių ir Aprašo redakcijoje, vadovaujantis Rinkliavų įstatymu, patikslinama viešosios vietos sąvoka, tobulinama leidimų prekiauti (teikti paslaugas) išdavimo, sustabdymo, panaikinimo ir atsisakymo išduoti leidimą tvarka, pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus patikslinami kiti Taisyklių ir Aprašo punktai.
Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai