Šaukiamas pirmasis išrinktos naujos Birštono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, šaukiu pirmąjį išrinktos naujos Birštono savivaldybės tarybos posėdį 2019 m. balandžio 16 d. 15 val. Birštono kurhauze (B. Sruogos g. 2, Birštonas).

Pagal Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 3 dalį pirmajame posėdyje:
1) prisiekia savivaldybės meras ir tarybos nariai;
2) gali būti suteikiamas žodis visuomenės atstovams, sveikinimai savivaldybės merui ir savivaldybės tarybos nariams;
3) gali būti posėdžio pirmininkui įteikiami vieši pareiškimai dėl savivaldybės tarybos narių vienijimosi į frakcijas, dėl savivaldybės tarybos daugumos ir savivaldybės tarybos opozicijos sudarymo;
4) priimamas sprendimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir pavedimo savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui ar kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas arba mero siūlymu dėl pavedimo savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas) naujai kadencijai;
5) gali būti skiriamas mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas).

Sprendimų projektai bus paskelbti Savivaldybės tinklapyje.

Birštono savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 5 pirmininkė Asta Revuckaitė

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai