Prisiekė 2019–2023 m. Savivaldybės taryba ir inauguruota Birštono sav. merė Nijolė Dirginčienė

Vakar, balandžio 16 dieną, prisiekė naujos kadencijos, 2019–2023 m., Savivaldybės taryba, buvo inauguruota Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, įvyko pirmasis naujos kadencijos Savivaldybės tarybos posėdis. Jame prisiekė ir visas tarybos nario teises ir pareigas įgijo šie išrinkti Birštono savivaldybės tarybos nariai: Dovilė Adamonytė, Juozas Aleksandravičius, Vytautas Jokimas, Vytas Kederys, Helmanas Lik, Ervinas Marčiulionis, Stanislovas Martinaitis, Valė Petkevičienė, Valentinas Vincas Revuckas, Audrius Šeržentas, Jurgita Šeržentienė, Darius Šeškevičius, Birutė Magdelena Vokietaitienė, Roma Žentelienė, Nijolė Dirginčienė.
Šių metų savivaldybių tarybų rinkimuose antrą kartą Lietuvos istorijoje vyko tiesioginiai mero rinkimai. 2018 m. kovo 3 d. Savivaldybės tarybos narių ir tarybos nario-mero rinkimuose Birštono savivaldybėje dalyvavo 5 politinės partijos ir 1 visuomeninis rinkimų komitetas: Lietuvos socialdemokratų partija gavo 9 mandatus; Lietuvos socialdemokratų darbo partija – 3 mandatus; Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Birštonas“ – 2 mandatus; Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai – 1 mandatą; VRK 2019 m. kovo 8 d. patvirtino Birštono savivaldybės tarybos rinkimų galutinius rezultatus: į Birštono savivaldybės tarybą išrinkta 14 tarybos narių ir 1 tarybos narys-meras.
Vakar, iškilmingo posėdžio metu, naujai išrinktą tarybą ir Merę sveikino posėdyje dalyvavęs Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Česlovas Juršėnas, sveikinimo žodį tarė kleb. dek. mons. Jonas Dalinevičius. Posėdyje dalyvavo Tarybos nariai, įstaigų, organizacijų vadovai ir atstovai, Administracijos vadovai, specialistai, verslo, turizmo atstovai, kiti garbūs svečiai.
Po inauguracijos, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė teigė: „Šiandien – ypatinga diena. Prisiekiau ir buvau inauguruota Birštono savivaldybės mere. Tai – didžiulė atsakomybė ir įpareigojimas!
Šios kadencijos Taryboje dirbs 15 Tarybos narių. Keturi nariai Tarybos veikloje dalyvaus pirmą kartą, joje daugiau jaunų žmonių.
Džiaugiuosi, kad galėsiu tęsti pradėtus darbus, o kartu įgyvendinti ir naujas idėjas. Sieksiu, kad birštoniečių gyvenimo kokybė ir toliau gerėtų, kad kiekvienas gautų kokybiškas paslaugas ir teisingą atlygį už darbą, čia gyvenimą kurtų mūsų vaikai, anūkai, jaunos šeimos.
Visi kartu sieksime, kad gyventojų skaičius savivaldybėje augtų, kad ir toliau būtų pritraukiamos investicijos, įgyvendinami tarptautiniai projektai.
Dėkoju visiems už gausius sveikinimus. Kviečiu kurti klestintį Birštoną, kuriame gera gyventi visiems!“.
Sveikinimai Merei ir naujai išrinktai Tarybai buvo gauti iš Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio, iš ministrų, Europos Parlamento narių, iš universitetų rektorių, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir kolegų merų. Taip pat sveikinimai pasiekė iš Kinijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Kroatijos, Izraelio, Indijos, Prancūzijos, Kroatijos ir kitų ambasadorių; iš Savivaldybės miestų-partnerių vadovų.
1-ajame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimti šie sprendimai: mero pavaduotoju tapo Vytas Kederys, kuris pastaruosius ketverius metus ėjo mero pavaduotojo pareigas; iš Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų atleistas Valentinas Vincas Revuckas; Ramūnas Noreika atleistas iš Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų,
2019 m. balandžio 16 d., pasibaigus jo įgaliojimų laikui. Ramūnui Noreikai buvo pavesta laikinai eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, kol įstatymų nustatyta tvarka bus paskirtas administracijos direktorius naujai kadencijai.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai