Skelbiami Birštono savivaldybės seniūnaičių rinkimai

Gerbiami birštoniečiai, informuojame Jus, kad Birštono savivaldybės administracija skelbia  Birštono savivaldybės seniūnaičių rinkimus, kurie vyks rinkimų grafike nurodytu laiku.
Teisę rinkti seniūnaitijos seniūnaitį turi nuolatiniai šios seniūnaitijos gyventojai, deklaravę savo gyvenamąją vietą seniūnaitijos teritorijoje, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų.
Seniūnaitijos gyventojų išrinktas gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovas – seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

Seniūnaičio teisės ir pareigos:

  1. atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, Savivaldybės institucijose ir Savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose;
  2. skatina seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, plėtoti ir organizuoti kaimo kultūrinį ir sportinį gyvenimą;
  3. prireikus dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su Tarybos nariais, seniūnu, Savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais Savivaldybės ir valstybės institucijų atstovais;
  4. turi teisę gauti informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų Savivaldybės viešojo administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo funkcijas ir darbo laiką. Šią informaciją seniūnaičiui teikia seniūnas;
  5. turi teisę gauti Savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais, dalyvauti Savivaldybės tarybos komitetų ir Savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir interesus šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus;
  6. teikia informaciją seniūnaitijos gyventojams apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir jos padalinių, kitų Savivaldybės viešojo administravimo subjektų, Vyriausybės atstovo funkcijas, jų darbo laiką ir darbo tvarką ir kt.

Seniūnaičiai seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenės rūpimus klausimus svarsto ir sprendimus priima seniūnaičių sueigoje.
Kandidatus  į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bei nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, įstaigų ir organizacijų kolektyvai, veikiantys seniūnaitijoje.

Reikalavimai kandidatams į seniūnaičius. Kandidatu į seniūnaičius gali būti siūlomas pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kartu su prašymu įtraukti asmenį į kandidatų sąrašą pateikiami šie dokumentai:

  1. rašytinis kandidato sutikimas;
  2. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. trumpas kandidato gyvenimo aprašymas;
  4. patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija.

Kviečiame gyventojus būti aktyvius ir pareikšti savo nuomonę ne tik iškeliant kandidatus, bet ir dalyvaujant rinkimuose. Atvykusiųjų į rinkimus prašome turėti savo asmens dokumentą.

Birštono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. AV-116 patvirtino Birštono savivaldybės seniūnaičių rinkimų grafiką.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.birstonas.lt

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKAS

Seniūnaitija Rinkimų būdas, data ir laikas Rinkimų vieta Kandidatų iškėlimo laikotarpis ir dokumentų priėmimo vieta
Birštono miesto I-oji seniūnaitija

Kaštonų g., Šilagėlių takas, Voveraičių takas, Beržų alėja, Volungių g., Kunigaikštienės Elenos g., Karalienės Barboros al., Žvėrinčiaus g., Pušyno g., Algirdo g., Tylioji g., Jaunimo g., Kęstučio g. (nuo gatvės pradžios iki sankirtos su S. Dariaus ir S. Girėno g.), Vaižganto g., Vytauto g., Tulpių g., Šlaito g., Algirdo g., Muziejaus g.,  Nemuno g., J.Basanavičiaus a., Birutės g.

 

Apklausa

2019-05-27-31 d. d.

15.30 iki 18.30 val.

 

Birštono savivaldybės patalpos,

Jaunimo g. 2, Birštonas

Kandidatų dokumentai registruojami Birštono savivaldybės administracijoje, 106 kabinete,

iki 2019-05-20  imtinai

Birštono miesto II-oji seniūnaitija

Lelijų g., Mokyklos g.,  Kęstučio g. (nuo sankirtos su S. Dariaus ir S. Girėno g. iki gatvės pabaigos), S. Dariaus ir S. Girėno g., Druskupio g., B. Sruogos g., Vilniaus g., N. Silvanavičiaus g., Prienų g., Lakštingalų g., Ievų g., Svarainių g., Slyvų g., Alyvų g., Agrastų g., Vaisių g., Aviečių g., Astrų g., Kriaušių g., Kranto g., Pilies g.

 

 

Apklausa

2019-05-27-31 d. d.

15.30 iki 18.30 val.

 

 

Birštono savivaldybės patalpos,

Jaunimo g. 2,

Birštonas

Kandidatų dokumentai registruojami Birštono savivaldybės administracijoje, 106 kabinete,

iki 2019-05-20   imtinai

Birštono miesto III-oji seniūnaitija

Turistų g., Kampiškių g.

Susirinkimas

2019-06-03

17.00 val.

 

Išlaužo girininkijos patalpos,

Turistų g. 20, Birštonas

Kandidatų dokumentai registruojami Birštono savivaldybės administracijoje, 106 kabinete,

iki 2019-05-20   imtinai

 

Birštono miesto IV-oji seniūnaitija

Birštono g.,  Gojaus g., Jazminų g., Kimbirų g., Kurorto g., Paupio g., Pavasario g., Petražolių g., Pušų g., Saulės g., Saulėgražų g., Verknės g., Vienkiemio g., Pakalnės g. nuo 1 iki 16 numerio.

Apklausa

2019-05-27-31 d. d.

8.00 iki 17.00 val.

 

Birštono seniūnijos patalpos, Birštono g. 14, Birštonas Kandidatų dokumentai registruojami Birštono savivaldybės administracijoje, 106 kabinete,

iki 2019-05-20   imtinai

 

 

Birštono viensėdžio seniūnaitija

Birštono vs., Kernuvių k., Naudžiūnų k., Širvinių k., Moibelių k., Medeikonių k., Gudakalnio k., Tauliukų (dalis) k., Panemunės (dalis) k., Gojaus k., Nečiūnų (dalis) k., Kimbirų k.

 

Susirinkimas

2019-05-28

17.30  val.

Birštono seniūnijos patalpos, Birštono g. 14, Birštonas Kandidatų dokumentai registruojami Birštono seniūnijoje, Birštono g. 14, Birštonas,

iki 2019-05-20   imtinai

Nemajūnų seniūnaitija

Paverknių I k., Voseliūnų k., Būdų k., Babronių k., Žvirgždėnų k., Jundeliškių k., Paverknių II k., Kamiliavos k., Dirvoniškio k., Grikapėdžio k. (dalis), Šilaičių k., Šilėnų k., Pelėšiškių k., Bučiūnų k., Dimšiškių k., Geležūnų k., Nemajūnų k., Nečiūnų k. (dalis), Tauliukų k. (dalis), Panemunės k. (dalis), Balvoniškių k., Padvariškių k.

Susirinkimas

2019-06-03

17.30  val.

Nemajūnų dienos centro patalpos,

Geležūnų kaimas

Kandidatų dokumentai registruojami Birštono seniūnijoje, Birštono g. 14, Birštonas,

iki 2019-05-20            imtinai

Puzonių seniūnaitija

Puzonių k., Panartiškių k., Mūliškių k., Dzingeliškių k., Matiešionių k., Žemaitkiemio k., Šūtupio k.

 

Susirinkimas

2019-05-29

17.30 val.

Matiešionių bendruomenės patalpos, Matiešionių kaimas Kandidatų dokumentai registruojami Birštono seniūnijoje, Birštono g. 14, Birštonas,

iki 2019-05-20               imtinai

Siponių seniūnaitija

Vaitiškių k., Šaltinėnų k., Siponių k., Trakelių k., Vanagų k., Martinonių k., Jackonių k., Zajų k.

 

Susirinkimas

2019-05-30

17.30 val.

Siponių bendruomenės patalpos,

Siponių kaimas

 

Kandidatų dokumentai registruojami Birštono seniūnijoje, Birštono g. 14, Birštonas,

iki 2019-05-20   imtinai

Škėvonių seniūnaitija

Škėvonių k., Ivoniškio k., Lengveniškių k.

 

 

 

 

Susirinkimas

2019-06-04

16.00  val.

Vito Drūlios sodyba,

Pakalnės g. 7

Škėvonys

 

Kandidatų dokumentai registruojami Birštono seniūnijoje, Birštono g. 14, Birštonas,

iki 2019-05-20   imtinai

 

Birštono savivaldybės informacija

 

 

 

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai