Lietuvos merų klubo suvažiavimas Birštone: išrinktas prezidentas, viena iš viceprezidentų tapo Birštono sav. merė N. Dirginčienė, aptarti veiklos planai

Gegužės 17 dieną Birštono savivaldybėje vyko Lietuvos merų klubo suvažiavimas. Jo metu buvo patvirtinti klubo įstatai, išrinktas prezidentas, viceprezidentai, suformuota valdyba, aptarti veiklos planai. Klubo prezidentu ketverių metų kadencijai buvo išrinktas Šiaulių miesto tarybos narys Vytautas Juškus, viceprezidente tapo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė ir Andrejus Vaičiulis. Klubo prezidentas, pagal tradiciją, oficialią klubo vėliavą perdavė Birštono savivaldybės merei – vėliava bus saugoma Birštono savivaldybėje iki kito Lietuvos merų klubo suvažiavimo.
Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė, susitikimo su merų klubo nariais metu, pristatė Birštono savivaldybės viziją, įgyvendintus ir šiuo metu vykdomus projektus, ateities planus.
Vėliau Lietuvos merų klubo nariai dalyvavo ekskursijoje po Birštono kurortą, aplankė istorinius, kultūros, turizmo objektus, lankėsi Birštono kurorto sanatorijose, sveikatingumo ir SPA centruose.
Lietuvos merų klubas vienija buvusius ir esamus Lietuvos didžiųjų miestų ir kurortų merus. Pagrindiniai klubo veiklos tikslai yra skatinti vietos savivaldos vystymą, kaupti ir pasidalinti Lietuvos miestų problemų sprendimo patirtimi, aptarti įstatymų leidybą, svarstyti aktualius valstybės gyvenimo klausimus. Klubo nariai organizuoja pasitarimus, diskusijas ir kitus renginius, kaupia ir platina informaciją apie vietos savivaldą, svarsto aktualius vietos savivaldos klausimus, bendradarbiauja su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai