Gegužės 25-oji – Tarptautinė dingusių be žinios vaikų diena

Dingusių žmonių šeimų paramos centras (toliau – Centras), nevyriausybinė organizacija nuo1996 m. dirbanti vaikų dingimo, smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims srityje.
Vaikų dingimas yra reali, dinamiška, didelio masto problema visame pasaulyje. Per metus Europoje dingsta be žinios apie 250 000 vaikų. 2018 m. dingusių asmenų paieškos registre užregistruoti 3046 vaikų dingimo atvejai, vaikai sudarė daugiau nei 73 % visų dingusių asmenų. 2019 m. I ketvirtį užregistruota 418 vaikų dingimo atvejų.
Centras administruoja vieningą tarptautinę karštąją liniją 116 000 pranešimams dėl dingusių vaikų. Nuo 2014 m. karštosios linijos atvejo vadybininkai, bendradarbiaujant su Bendruoju pagalbos Centru (112) atsiliepė į 2943 skambučius dėl dingusių vaikų. Pranešimai dėl dingusių vaikų priimami iš visos Europos Sąjungos (toliau – ES), esant poreikiui Centras vykdo atvejo vadybą ES šalyse, padeda nustatyti vaiko buvimo vietą, teikia emocinę paramą dingusių vaikų artimiesiems ir dingusiems vaikams. Tėvų prašymu tiesiogiai bendrauja su vaikais kurie nenori grįžti namo, taip pat su vaikais kurie ketina bėgti iš namų ir pan.
Nuo 2018 m Centras yra Amber Alert Europa narys bei gavo 7 Amber Alert pranešimus dėl dingusių vaikų Europoje. Vykdant tarptautinius įsipareigojimus informacija buvo iš karto išplatinta Lietuvoje. Centras taip pat yra, Missing Children Europe, Tarptautinio centro dingusiems ir išnaudojamiems vaikams tinklų narys, todėl esant tarptautiniam vaiko dingimo atvejui Centras gali greitai pasidalinti informacija su tarptautine bendruomene. 2018 m. kartu su JAV ambasada Vilniuje, LR vidaus reikalų ministerija ir Policijos departamentu, 2018 m. Centras įdiegė pirmąją Lietuvoje skubios vaiko paieškos sistemą Amber Alert Facebook.
Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse pagrindinė vaikų dingimo priežastis yra pabėgimas iš namų ar globos įstaigų. Vaikai, priešingai nei manoma visuomenėje bėga ne norėdami pasilinksminti ar maištauti, bet norėdami pabėgti nuo juos slegiančių sunkumų. Dažnai šie sunkumai būna susiję su smurtu artimoje aplinkoje, nepriežiūra. Suradus vaiką vis dar koncentruojamasi į moralizavimą, įvairias su pabėgimu susijusias bausmes – namų areštą ir pan., tačiau nėra išsiaiškinamos pabėgimo priežastys, ko pasekoje pabėgimai kartojasi. Dingusių žmonių šeimų paramos centras, vykdydamas vaikų dingimo ir jų patekimo į prekybos žmonėmis tinklus prevenciją, išvystė ilgalaikės prevencijos idėją – skulptūros „Mama..!“ pastatymą vienoje iš lankytinų Vilniaus vietų, prie Lietuvos vaikų ir jaunimo centro, Konstitucijos pr. 25, Vilniuje. Skulptūros pavadinimas atspindi vaiko siekį būti išgirstam, išklausytam ir norą nelikti vienam su savo išgyvenimais. Ši prevencinė priemonė kiekvienam praeiviui primena, jog vaikų dingimas yra reali, dinamiška ir išties didelio masto problema, nuo kurios nėra apdrausta nei viena šeima. Dingę vaikai yra itin pažeidžiami įvairių formų smurtui, prekybai žmonėmis ir kitoms nusikalstamoms veikoms.
Siekiant vykdyti vaikų dingimo prevenciją Centras siūlo: užtikrinti linijos 116 000 pranešimams dėl dingusių vaikų teikiamos pagalbos viešinimą skiriant finansavimą viešinimo kampanijoms organizuoti, o taip pat pasidalinti informacija apie linijos teikiamą pagalbą Jums prieinamais viešinimo kanalais. Tik žinodami linijos numerį ir teikiamą pagalbą dingusių vaikų tėvai ir artimieji ar su vaikais dirbantys specialistai gali laiku gauti kvalifikuotą emocinę, psichologinę, teisinę pagalbą. Ši pagalba taip pat prieinama ir dingusiems vaikams, kurie yra pasimetę ir pabėgimo atveju neretai bijo grįžti namo ar į globos įstaigą bijodami suaugusių pykčio.

Dingusių žmonių šeimų paramos centro informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai