Informacija apie rengiamą Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. AV-62 „Dėl žemės sklypo Tulpių g. 2A, Birštone, esamo komercinės paskirties pastato – viešbučio (unikalus Nr. 4400-0583-3827), būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimą

Informuojame, kad yra rengiamas Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. AV-62 „Dėl žemės sklypo Tulpių g. 2A, Birštone, esamo komercinės paskirties pastato – viešbučio (unikalus Nr. 4400-0583-3827), būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 1201/0003:361, Tulpių g. 2A, Birštonas. Plotas apie 0,0740 ha.

Planavimo organizatorius: Birštono savivaldybės administracija (įm. kodas 188750166), adresas Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas, tel.: (8 319) 65 555, sekretore@birstonas.lt, atstovaujama Administracijos direktoriaus Valentino Vinco Revucko.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: R.A.; S.A. (privatūs asmenys), atstovaujami MB studija “TORRAU”.

Detaliojo plano rengėja: MB studija „TORRAU“ (įm. kodas 304284106), V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el. p.: marius.torrau@gmail.com, tel.: +370 687 14585.

Planavimo pagrindas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai Nr. AV-034 (2018-01-30) ir Nr. AV-002 (2018-01-08), Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. (11.18.)-IS-052 (2018-02-21), išduotos teritorijų planavimo sąlygos.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1)Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. AV-62 „Dėl žemės sklypo Tulpių g. 2A, Birštone, esamo komercinės paskirties pastato – viešbučio (unikalus Nr. 4400-0583-3827), būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas.

2) Nustatyti ar panaikinti žemės servitutus ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Parengus detaliojo plano sprendinius, viešumo procedūros bus atliekamos nuo 2019-06-03 d. iki 2019-06-14 d. imtinai (tame tarpe bus vykdoma vieša ekspozicija – ne mažiau kaip 5 d.d.) Birštono savivaldybės patalpose, Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas, Birštono seniūnijos patalpose Birštono g. 14, Birštono vs., LT-59219 Birštono sav. ir plano rengėjo – MB studija „TORRAU“ patalpose, V. Putvinskio g. 17-4, Kaunas, el. p.: marius.torrau@gmail.com,  tel.: +370 687 14585 bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-12-18-60.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

1. Informacinis pranešimas apie rengiamą TPD

2. Aiškinamasis raštas

3. DP-sprendiniai

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai