Laisvos darbo vietos Birštono savivaldybėje

Mieli birštoniečiai, skelbiame informaciją apie darbuotojų poreikį Birštono savivaldybėje.

VšĮ „Tulpės“ sanatorija į savo komandą kviečia valytoją.

Vietovė – Birštonas.

Darbo pobūdis – sanatorijos gydyklų skyriaus patalpų (bendrų erdvių, kabinetų, baseino zonų) valymas ir priežiūra;

Darbo savaitės trukmė – 40 val., darbas slenkančiu darbo grafiku.

Mėnesinis darbo užmokestis – 555 Eur.

Telefonas pasiteiravimui –  + 370 620 91 617.

Kontaktinis asmuo – Aistė Mazuronienė.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. p. aiste.mazuroniene@tulpe.lt

 

 

Nemajūnų dienos centrui, Topolių g. 1, Geležūnų k., LT-59452 Birštono sav., kodas 301038537, reikalingas atvejo vadybininkas, 0,5 etato.

Darbo pobūdis:
– formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;
– tarpusavio susitarimo principu, įtraukiant šeimą, vertinti šeimos poreikius pagalbai bei numatyti galimus pagalbos šeimai būdus;
– telkti pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai;
– organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
– koordinuoti pagalbos plano įgyvendinimą;
– koordinuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt.;
– vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Reikalavimai:
– turėti universitetinį socialinio darbo ar socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį;
– turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtį,
– turėti organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus ir pan.);
– B kateg. vairuotojo pažymėjimas ir praktinė vairavimo patirtis.

Darbo sutarties rūšis:
Neterminuota.

Darbo laikas:
5 darbo dienos, 20 val. per savaitę.

Kontaktai pasiteiravimui:
Direktorius Gintas Pačėsas, tel. 8-319 43722, 8-650 72399,
el. paštas gintas.pacesas@nemajunudc.lt

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

BĮ Nemajūnų dienos centrui, Topolių g. 1, Geležūnų k., LT-59452 Birštono sav., kodas 301038537, reikalingas socialinis darbuotojas, vykdantis globos koordinatoriaus funkcijas, 0,5 etato.

Darbo pobūdis:
– koordinuoti pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams, teikti ar organizuoti šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);
– teikti psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams ir jų prižiūrimiems, globojamiems vaikams;
– vertinti budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
– bendradarbiauti su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
– bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais;
– pagal poreikį bendradarbiauti su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošti vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauti vaiką grąžinant biologiniams tėvams;
– vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Reikalavimai kandidatui:
– turėti universitetinį socialinių mokslų išsilavinimas (socialinis darbas, socialinė pedagogika);
– turėti socialinio darbo patirtį, dirbant su šeima ar vaikais;
– gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą, parinkti ir taikyti socialinio darbo metodus;
– gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, kurti tarpusavio santykius;
– gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel;
– būti komunikabiliu, tolerantišku, lanksčiu;
– turėti B kateg. vairuotojo pažymėjimą ir praktinę vairavimo patirtį.

Darbo sutarties rūšis:
Neterminuota.

Darbo laikas:
5 darbo dienos, 20 val. per savaitę.

Kontaktai pasiteiravimui:
Direktorius Gintas Pačėsas, tel. 8-319 43 722, 8-650 72 399,
el. paštas gintas.pacesas@nemajunudc.lt

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ į savo komandą kviečia mokytoją (auklėtoją)

Vietovė – Birštono vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“
Pareigų pavadinimas: Birštono vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ mokytoja (auklėtoja), darbas pagal neterminuotą darbo sutartį, visu etatu.
Kvalifikaciniai reikalavimai: turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir būti baigus mokomąjį dalyką / ugdymo programą, atitinkantį (-čią) studijų arba dalyko / pedagoginės specializacijos modulio programą.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. CV (duomenys, kuriuos darbo ieškantis asmuo, pirmiausia, pateikia galimam darbdaviui);
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
  6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopija;
  7. Atrankai pretendentai taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai pristatomi: asmeniškai, siunčiant registruotu laišku, adresu Vilniaus g. 14, Birštonas, arba el. paštu vyturelis@birstonas.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentams.

Kontaktiniai duomenys: tel. 8 319 65 720, el. paštas vyturelis@birstonas.lt.
Dokumentai priimami iki: 2019 m. birželio 21 d. (14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo dienos).

 

VšĮ „Tulpės“ sanatorija į savo komandą kviečia valytoją.

Darbo pobūdis – sanatorijos Gydyklų skyriaus patalpų (bendrų erdvių, kabinetų, baseino zonos) valymas ir priežiūra.

Suminė darbo laiko apskaita.

Vidutinė darbo savaitės trukmė – 40 val., darbas slenkančiu darbo grafiku.

Mėnesinis darbo užmokestis – 555 EUr.

Telefonas pasiteiravimui –  + 370 620 91 617.

Kontaktinis asmuo – Aistė Mazuronienė.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. p. aiste.mazuroniene@tulpe.lt

 

 

Restoranas „Old town grill“ į savo komandą kviečia virėjo padėjėją;

Vietovė – Birštonas.

Reikalavimai – panašaus darbo patirtis nuo 1 metų, darbų saugos instrukcijų žinojimas.

Darbo pobūdis – pagalba virėjams maisto gamybos procese: garnyrų gaminimas, maisto žaliavų apdorojimas ir paruošimas patiekalų gamybai.

Darbo savaitės trukmė – darbas pamainomis.

Telefonas pasiteiravimui –  + 370 672 27 213

Kontaktinis asmuo – Roberta Blekaitienė

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. p. oldbirstonasgrill@gmail.com.

 

-indų plovėją.

Vietovė – Birštonas.

Reikalavimai – panašaus darbo patirtis nuo 1 metų, darbų saugos instrukcijų žinojimas.

Darbo pobūdis – indų plovimas indaplove bei pagalbinių patalpų valymas.

Reikalavimai – darbų saugos instrukcijų žinojimas.

Darbo savaitės trukmė – darbas pamainomis.

Telefonas pasiteiravimui –  + 370 672 27 213

Kontaktinis asmuo – Roberta Blekaitienė

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. p. oldbirstonasgrill@gmail.com.

 

Kavinė „Skonių svetainė“ į savo komandą kviečia barmeną (-ę)-padavėją ir pagalbinį (-ę) virtuvės darbuotoją.

Vietovė – Birštonas.

Reikalavimai – bus aptarti pokalbiu metu.

Darbo savaitės trukmė – pagal grafiką.

Telefonas pasiteiravimui –  + 370 652 46 444

Kontaktinis asmuo – Alina Rimšienė.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. p. skoniusvetaine@gmail.com

 

Viešbutis „Audenis“ į savo komandą kviečia virėją.

Vietovė – Birštonas.

Reikalavimai – darbštumas, sąžiningumas, atsakingumas.

Telefonas pasiteiravimui –  + 370 600 88 829.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. p. info@audenis.lt

 

VšĮ „Tulpės“ sanatorija į savo komandą kviečia administratorių (-ę)-registratorių (-ę).

Vietovė – „Tulpės“ sanatorija, Birštonas.

Darbo pobūdis – darbas „Baltosios vilos“ registratūroje.

Darbo pobūdis – klientų ir pacientų priėmimas, registracija, informacijos suteikimas.

Darbo savaitės trukmė – 40 val. (įskaitant ir naktinius budėjimus). Suminė darbo laiko apskaita – darbas slenkančiu darbo grafiku.

Reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas, rusų kalbos žinios, darbas su kasos aparatu.

Telefonas pasiteiravimui –. + 370 620 91 617.

Kontaktinis asmuo – Aistė Mazuronienė.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. p. aiste.mazuroniene@tulpe.lt

 

valytoją (kambarinę).

Vietovė – Birštonas.

Darbo pobūdis – sanatorijos patalpų (kambarių, bendrų erdvių, kabinetų) valymas ir priežiūra.

Darbo savaitės trukmė – 40 val., dirbant slenkančiu darbo grafiku, sanatorijos reabilitaciniame korpuse arba „Baltojoje viloje“.

Mėnesinis darbo užmokestis – 555 Eur.

Telefonas pasiteiravimui –  + 370 620 91 617.

Kontaktinis asmuo – Aistė Mazuronienė.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. p. aiste.mazuroniene@tulpe.lt

 

– masažuotoją.

Vietovė – Birštonas.

Darbo pobūdis: darbas sanatorijoje.

Reikalavimai: masažuotojo spaudo numeris, privalumas – darbo patirtis, įgyta teikiant veido ir kūno priežiūros paslaugas.

Telefonas pasiteiravimui –  + 370 620 91 617.

Kontaktinis asmuo – Aistė Mazuronienė.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. p. aiste.mazuroniene@tulpe.lt.

 

 

„Royal Spa Residence“ į savo komandą kviečia:

Spa registratorius;

masažuotojus;

gelbėtojus.

Vietovė – „Royal Spa Residence“, Birštonas.

Reikalavimai: atitinkamas išsilavinimas, komunikabilumas, atsakingumas, darbštumas, paslaugumas, aktyvumas.

Gyvenimo aprašymą siųsti – spa1@royal-spa.lt.

 

padavėją, barmeną (-ę).

Vietovė – viešbutis „Royal Spa Residence“, Birštonas.

Darbo pobūdis – darbas viešbučio restorane.

Darbo laikas – visas etatas, dirbant pagal sudarytą darbo grafiką arba savaitgaliais.

Reikalavimai: atsakingumas, darbštumas bei mokėjimas bendrauti su žmonėmis. Privalumas – užsienio kalbų mokėjimas bei šios srities darbo patirtis.

Telefonas pasiteiravimui –  + 370 672 92 535

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. p. restoranas@royal-spa.lt

– virėją 

Vietovė – viešbutis „Royal Spa Residence“, Birštonas.

Darbo pobūdis – darbas viešbučio restorano virtuvėje.

Darbo laikas – visas etatas, dirbant pagal sudarytą darbo grafiką.

Reikalavimai: atsakingumas, darbštumas, virėjo darbo patirtis.

Telefonas pasiteiravimui –  + 370 672 92 535.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. p. restoranas@royal-spa.lt

 

Restoranui „Seklytėlė“ reikalingi: padavėjai, kambarinės, virėjai ir virėjo padėjėjai.

Reikalavimai barmenams ir padavėjams – užsienio kalbų žinios.

Telefonas pasiteiravimui – + 370 680 33 327

Kontaktinis asmuo – Aldona

 

Viešbutis „Pušynė“ į savo komandą kviečia virėją / virėjo (-os)  padėjėją.

Vietovė – viešbutis „Pušynė“, Birštonas.

Reikalavimai: puikus virtuvės įrankių valdymas ir sugebėjimas derinti įvairius maisto produktus, darbštumas, sąžiningumas ir atsakingumas.

Telefonas pasiteiravimui –  + 370 687 53 756.

Kontaktinis asmuo – Ana.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. p. info@pusyne.lt.

 

– administratorę.

Vietovė – viešbutis „Pušynė“, Birštonas.

Reikalavimai: patirtis aptarnavimo srityje, paslaugumas, dėmesingumas, bendravimo ir elgesio su svečiais etiketo išmanymas, darbo kompiuteriu įgūdžiai, dokumentų valdymo išmanymas, užsienio kalbų žodžiu ir raštu mokėjimas.

Telefonas pasiteiravimui –  + 370 687 53 756.

Kontaktinis asmuo – Ana.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. p. info@pusyne.lt.

 

 

 

Birštono savivaldybės informacija

 

 

 

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai