Birštono sav. merė dalyvauja CEMR posėdyje Rumunijoje – aptariami Europos Sąjungos pokyčiai

Šiomis dienomis LSA valdybos narė, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė , kartu su LSA direktore Roma Žakaitiene dalyvauja  Rumunijoje vykstančiame Europos savivaldybių ir regionų tarybos (CEMR) Politikos komiteto posėdyje.

Posėdis prasidėjo debatais „30 metų po geležinės uždangos griūties: Europos ateities viltys ir perspektyvos“ . Diskusijų metu vietos ir regionų valdžių atstovai aptarė esminius Europos Sąjungos pokyčius po Berlyno sienos griūties. Taip pat analizavo Europos Sąjungos plėtrą Vidurio ir Rytų Europoje bei Viduržemio jūros regione.  Išsamiai buvo aptarti ir iššūkiai su kuriais susiduria Europos Sąjunga pastaruosius keletą metų – tai ekonominė krizė, migracijos krizė, didėjantis euroskeptikų ir populistų skaičius, nuolat mažėjantis žmonių pasitikėjimas Europos Sąjunga.

Lietuvos atstovės pasisakydamos diskusijoje pasidžiaugė, kad Lietuvai būti Europos Sąjungos nare yra svarbu.

„Europa mums asocijuojasi su taika, laisve, saugumu, demokratija. Narystė ES suteikė Lietuvos žmonėms galimybę turėti gražėjančius miestus, miestelius, išvystytą infrastruktūrą, kokybiškas ir prieinamas paslaugas, darbo vietas. Būtent dėl to lietuvių pasitikėjimas ES yra vienas didžiausių“, – teigė R. Žakaitienė.

Praėjusiais metais atlikta „Eurobarometro“ apklausa rodo, kad pasitikėjimas Europos Sąjunga yra didžiausias Lietuvoje (65 proc.), Danijoje (60 proc.) ir Švedijoje (59 proc.).

Tačiau, pasak LSA vadovės, kalbant apie Europos ateities perspektyvas reikia nepamiršti, kad Europa – tai mūsų miestai, miesteliai ir kaimai, kur gyvena žmonės. Todėl siekiant  stiprios ir  saugios Europos visų pirma reikia didinti paprastų piliečių pasitikėjimą Europos projektu.

„Esminis vaidmuo stiprinant Europą turėtų tekti mums – vietos valdžios atstovams“, – teigė Birštono merė N. Dirginčienė.

Posėdyje taip pat buvo pristatytos CEMR atliktos studijos apie vietos ir regionų valdžių asociacijas, aptarti finansiniai klausimai. Politikos komiteto nariai supažindinti su būsimais CEMR renginiais.

 

LSA ir Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai