Pakeistas Kultūros paveldo departamento 2019 m. apskaitos dokumentacijos rengimo plano priedas Nr.1

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamentas 2019-06-13 d. Departamento direktoriaus įsakymu Nr. Į-169 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. Į-16 „Dėl kultūros paveldo centro 2019 m. veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino pakeistą Kultūros paveldo centro 2019 metų veiklos plano pirmą priedą „Statinių ir vietovių, kuriems 2019 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas“.

Pirmame priede pateikiamas statinių ir vietovių sąrašas buvo pakeistas, kadangi rengiant Vilniaus senamiesčio (un. k.16073) specialųjį planą būtina patikslinti ir Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą, kartu parengiant 51 Vilniaus miesto gynybinės sienos objektų apskaitos dokumentaciją. Minėti darbai nebuvo numatyti rengiant 2019 m. apskaitos planą, todėl buvo būtina koreguoti Sąrašą.

Su pakeistu Statinių ir vietovių, kuriems 2019 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašu galite susipažinti čia.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai