Dėmesio! Kviečiame teikti projektų paraiškas

Birštono savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 4 d. iki 2019 m. lapkričio 5 d.
Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta tiesiogiai pristatant į Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių (Jaunimo g. 2, 334 kab.) arba Savivaldybės administracijos priimamajame, 211 kab., arba registruotu paštu, adresu Birštono savivaldybės administracija, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas.

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 491,00 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt vienas euras).

Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)
Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)
Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Gadliauskienė, tel. 8 319 62 003, el. p. vida.gadliauskiene@birstonas.lt.
Jai nesant, konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Angelė Žiūraitienė, tel. 8 319 62 002, el. p. angele.ziuraitiene@birstonas.lt.
Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai