Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems Birštono bendruomenėje teikėjų dėmesiui

Birštono savivaldybė, vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, skelbia konkursą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems Birštono bendruomenėje projektams 2020 metais finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.
Projektai turi būti paruošti pagal paminėtais konkurso organizavimo nuostatais patvirtintą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir atitikti nuostatuose nurodytus reikalavimus.
Paraiškos (Nuostatų 1 priedas), detalios projekto įgyvendinimo sąmatos (Nuostatų 2 priedas) bei Nuostatų 16.4 papunktyje nurodytos deklaracijos (Nuostatų 5 priedas) priimamos iki 2019 metų lapkričio 4 d. 16.00 val., tiesiogiai pristatant į Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Jaunimo g. 2, 110 kab.) arba registruotu paštu, adresu Birštono savivaldybės administracija, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas.
Birštono savivaldybei 2020 metų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti skiriama:
– iš valstybės biudžeto lėšų 11 112 Eur suma;
– iš savivaldybės biudžeto lėšų 2 222,40 Eur suma.
Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Milda Astašauskienė, tel. 8 319 62 019, el. p. milda.astasauskiene@birstonas.lt ir Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Birutė Jakučionienė, tel. 8 319 62 017, el. p. birute.jakucioniene@birstonas.lt.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai