Organizuojami nevyriausybinių organizacijų tarybos rinkimai

Informuojame, jog Birštono savivaldybės administracija organizuoja Birštono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos rinkimus.
Kviečiame nevyriausybines organizacijas, veikiančias Birštono savivaldybėje, deleguoti savo narį raštu (nurodomas siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai, pareigos organizacijoje), kurį pasirašo organizacijos vadovas ir pateikti Birštono savivaldybės administracijai (211 kab.) iki 2019 m. gruodžio 2 d.
Esant daugiau siūlomų asmenų nei galimas NVO tarybos narių skaičius, bus organizuojamas susirinkimas, kurio metu deleguoti asmenys paprasta balsų dauguma išrinks reikiamą delegatų skaičių.
NVO taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji kolegiali institucija, sudaroma lygiateisės partnerystės pagrindu iš savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų deleguotų atstovų, sudaroma 2 metų laikotarpiui. NVO tarybos veiklos tikslas – užtikrinti nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimą Birštono savivaldybėje.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai