Skelbiamas slidinėjimo trasos įrangos Birštono mieste, skirtos organizuoti įvairių metų sezonų pramogas, nuomos viešas konkursas

1. Viešo konkurso būdu išnuomojamas Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo tarnybos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas – slidinėjimo trasos įranga (toliau tekste – Turtas), esanti Birštono sav., Birštono m.: kalnų slidinėjimo trasos lynų kelio keltuvas, aukšto slėgio vandentiekio tinklai, vandens aušintuvas, slidžių nuomos punkto pastatas.
2. Turto naudojimo paskirtis – aktyvaus laisvalaikio (įvairių metų sezonų pramogų) organizavimas.
3. Turto nuomos terminas – 10 metų.
4. Pradinė Turto nuomos kaina – 1,00 Eur / mėn.
5. Nuomos sąlyga – leidimas nuomininkui savo lėšomis įsirengti papildomus laikinus statinius ar / ir įrenginius (įrengimus), reikalingus 2. punkte numatytai veiklai vykdyti.
6. Įpareigojimai nuomininkui:
6.1. savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti leidimus, kurie reikalingi 2 punkte numatytai veiklai vykdyti, naudojant 1 punkte nurodytą turtą;
6.2. per 3 mėnesių laikotarpį sudaryti išsinuomotam nekilnojamajam turtui (kalnų slidinėjimo trasos lynų kelio keltuvui, kurio unikalus numeris – 4400-0957-8378, ir aukšto slėgio vandentiekio tinklams, kurių unikalus numeris – 4400-0957-8401) priskirto 4,8162 ha ploto žemės sklypo Birštone, N. Silvanavičiaus g. 4 (unikalus numeris – 4400-2149-2424), nuomos sutartį ir ją įregistruoti Nekilnojamojo turto registre;
6.3. per 3 mėnesių laikotarpį po 1 punkte nurodyto turto nuomos sutarties sudarymo Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nuomos sutartį (dėl kalnų slidinėjimo trasos lynų kelio keltuvo, kurio unikalus numeris – 4400-0957-8378, ir aukšto slėgio vandentiekio tinklų, kurių unikalus numeris – 4400-0957-8401, esančių Birštone, N. Silvanavičiaus g.);
7. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2020 m. sausio 30 d. 16.45 val.
8. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo vieta – biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo tarnybos administratorei sekretorei, Jaunimo g. 3, 59206 Birštonas, darbo dienomis 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val.
9. Konkurso komisijos atsakingi asmenys paraiškoms priimti ir informacijai teikti – Lina Šaulinskaitė, tel. (8 319) 65 770, el. p. btt@birstonas.lt .
10. Turto apžiūros laikas – 2020 m. sausio 27-28 d. 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val. Dėl apžiūros skambinti biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo tarnybos direktoriui Algirdui Kederiui, mob. tel. 8 682 50 289.
11. Komisijos posėdis vyks 2020 m. vasario 4 d., 9.00 val., biudžetinėje įstaigoje Birštono miesto tvarkymo tarnyboje, Birštone, Jaunimo g. 3.
12. Pradinis įnašas – 3,00 Eur sumokamas į biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo tarnybos, kodas – 152835643, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 7181 6000 0014 4637 AB Šiaulių banke, banko kodas – 71816.
13. Dokumentai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio užrašoma: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas ir adresas bei nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:
13.1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas; nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis; konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaita, į kurią būtų grąžinamas pradinis įnašas, kiti rekvizitai;
13.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
13.3. pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentas;
13.4. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka turto viešo nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.
14. Susipažinti su Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu bei Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos pavyzdine sutartimi galima Savivaldybės interneto tinklapyje http://birstonas.lt/verslininkams/nekilnojamo-turto-nuoma/ ir biudžetinėje įstaigoje Birštono miesto tvarkymo tarnyboje, adresu Birštonas, Jaunimo g. 3. 

BĮ Birštono miesto tvarkymo tarnybos informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai