Skelbiamas Mokyklų edukacinių erdvių konkursas

Mokyklų edukacinių erdvių konkursas

Konkurso koordinatorius Tomas Pocius, Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus metodininkas.
Tel.: (8 5) 267 00 60, 8 604 35 169
El. paštas tomas.pocius@lmnsc.lt
________________________________________
Konkursas organizuojamas dviem etapais.
Pirmasis etapas vyks savivaldybėse iki 2020 m. gegužės 15 d.
Nacionalinis etapas rengiamas iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.
Rezultatai bus skelbiami rugpjūčio pabaigoje.

Kodėl rengiamas konkursas?
Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko ir edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, skleisti gerąją patirtį.
Kas gali dalyvauti?
Konkurse gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo įstaigos, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklos (išskyrus suaugusiųjų mokyklas), profesinio mokymo įstaigos.
Ką daryti, jei savivaldybėje neorganizuojamas konkursas?
Patariame kreiptis į savivaldybės švietimo padalinius ir pareikšti norą tapti konkurso dalyviais arba kreiptis į konkurso organizatorius.
Kaip pasirengti dalyvavimui konkurse pirmą kartą?
Konkurse atskirai vertinamos dvi mokyklų kategorijos: jau tapusios konkurso prizininkėmis ir dalyvaujančios pirmą kartą (A ir B kategorijos). Skiriasi vertinimo kriterijai. Pirmą kartą dalyvaujančios mokyklos turi įsivertinti savo edukacines erdves pateiktoje kriterijų lentelėje. Svarbu žinoti, kad ne visi kriterijai yra privalomi (ne visos mokyklos savo aplinkose turi visus edukacinių erdvių komponentus). Todėl svarbu įsivertinti objektyviai. Planuojant pavasario-vasaros sezono veiklas galima nusimatyti edukacinių erdvių pokyčius, patobulinimus, kurie pažymimi kriterijų lentelėje.
Kaip pasirengti A kategorijos mokykloms?
Atkreipkite dėmesį į kriterijų lentelės pokyčius. Kai kurie pusiau juodu šriftu pažymėti kriterijai yra privalomi A kategorijos mokykloms ir turi būti būdingi mokyklos edukacinei erdvei. Tai reiškia, kad šių kriterijų negalima žymėti „neatitinka“.

Konkurso nuostatai
A kategorijos mokyklų įsivertinimo forma (yra tapusios nugalėtojomis 2010–2018 m.)
B kategorijos mokyklų įsivertinimo forma (dalyvauja pirmą kartą)
Savivaldybių konkurso vertinimo protokolo forma

Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai