Archyvinių pažymų apie darbo stažą, pajamas pagal archyve saugomus likviduotų juridinių asmenų dokumentus išdavimas

  Paslaugos
  aprašymas
  Archyvinių pažymų apie darbo stažą, gautas pajamas pagal archyve saugomus likviduotų juridinių asmenų dokumentus išdavimas

  Birštono savivaldybės administracija pagal archyve saugomus likviduotų juridinių asmenų dokumentus išduoda pažymas, kitus dokumentus, patvirtinančius asmens darbo stažą, gautas pajamas pensijai apskaičiuoti.

  Paslauga teikiama fiziniams asmenims ir valstybės institucijoms.

  Aprašymas
  interesantui
  Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į Birštono savivaldybės  archyvą, siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

  1. Prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data arba asmens kodas, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), įstaigos, kurioje asmuo dirbo, pavadinimas, eitos pareigos, priėmimo ir atleidimo iš darbo datos, mergautinė pavardė, santuokos data, jei dirbta tuo laikotarpiu (moterims), vyrai nurodo tikslų tarnybos armijoje laikotarpį, jeigu dirbta prieš tarnybą kariuomenėje ar po jos, duomenys ryšiui palaikyti. Prašyme taip pat nurodoma, kokia pažyma reikalinga (darbo stažo ar gautų pajamų), kam ji pristatytina.

  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

  3. Darbo knygelės (socialinio draudimo pažymėjimo) įrašų kopija (pirmas lapas su asmens vardu, pavarde ir gimimo metais ir lapai su darbovietės, iš kurios reikalingi duomenys, įrašais). Jeigu dingusi darbo knygelė, nurodoma bent apytikslės datos.

  4. Įgaliojimas (kai kreipiasi asmens atstovas).

  Pildoma nustatytos formos prašymas. Prašymo forma pridedama.

  Paslaugos
  kategorija
  Archyvas
  Gyvenimo
  atvejai
  Paslaugos
  suteikimo
  trukmė
  Per 20 d.d.
  Paslaugos
  gavėjas
  Fizinis asmuo, valstybės institucija
  Atsakingas
  dalinys
  Bendrasis skyrius
  Paslaugos
  teikėjas
  Jolanta Rasiukevičienė

  Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė (archyvarė)

  Tel. (8 319) 55 430

  jolanta.rasiukeviciene@birstonas.lt

  Kabineto Nr. 115

  Reglamentuojantys
  teisės
  aktai
  – Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

  – Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

  – Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

  – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

  – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

  Paslaugos
  suteikimo
  kaina
  Nemokama

   

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai