Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės tarybos

  2020 m. lapkričio 20 d.

  sprendimu Nr. TS-189

  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
   I. SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – įstaigos vadovo pavaduotojas (II lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės Tarybai.

   II. SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  3. Vadovauja įstaigai ir organizuoja jos darbą, užtikrina vidaus kontrolės sukūrimą ir veikimą.

  4. Organizuoja Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato, mero, tarybos narių finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą.

  5. Vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnyje nustatytas funkcijas.

  6. Vykdo ir kitas teisės aktuose savivaldybės vykdomajai institucijai nustatytas funkcijas.

  7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

   III. SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  8. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  8.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  8.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai

  9. Atitikimas kitiems reikalavimams:

  9.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

   IV. SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  10. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  10.1. vertės visuomenei kūrimas – 5;

  10.2. organizuotumas – 5;

  10.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;

  10.4. analizė ir pagrindimas – 5;

  10.5. komunikacija – 5.

  11. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  11.1. strateginis požiūris – 5;

  11.2. veiklos valdymas – 5;

  11.3. lyderystė – 4.

  12. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  12.1. žmogiškųjų išteklių valdymas – 5;

  12.2. korupcijos prevencija – 5.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai