BIRŠTONO SENIŪNIJA

  Pareigos Vardas, pavardė

  Telefonas

  El. paštas
  Seniūnas Jonas
  Kederys

  (8 319) 45 185

  jonas.kederys@birstonas.lt
  seniunas@birstonas.lt
  Seniūno
  pavaduotoja
  Alva
  Lišauskienė

  (8 319) 45 185

  alva.lisauskiene@birstonas.lt
  Valytoja
  Darbininkas Saulius
  Vabuolis
  SENIŪNIJOS FUNKCIJOS
  1.  Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų;
  2.   Teikia socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms;
  3.   Tvarko namų ūkių knygas kaimo vietovėje;
  4.   Renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;
  5.  Neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
  6.   Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;
  7.   Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones;
  8.   Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
  9.   Dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
  10. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
  11. Nustatyta tvark dalyvauja rengiant gyventojų apklausas;
  12. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ie savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
  13. Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacines visuomenės plėtros programas;
  14. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka tvarko archyvinius dokumentus ir atiduoda juos saugoti;
  15. Organizuoja viešuosius darbus;
  16. Organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą;
  17. Pagal kompetenciją organizuoja kapinių priežiūrą;
  18. Prižiūri ir atsako už valstybės ir savivaldybės turtą, kuriuo naudojasi seniūnija ir dėl kurio seniūnas yra pasirašęs materialinės atsakomybės sutartis;
  19. Prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas savivaldybei priklausantis turtas, esantis seniūnijai priskirtoje teritorijoje;
  20. Nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;
  21. Organizuoja priskirtas būsto paslaugas;
  22. Organizuoja želdinių priežiūrą;
  23. Organizuoja laisvalaikio centrų veiklą;
  24. Prireikus organizuoja viešųjų tualetų paslaugas.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai