Birštono TAU

  Birštono trečiojo amžiaus universitetas (TAU) yra savarankiška nevyriausybinė organizacija, savo veikla užtikrinanti vyresniojo amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinanti jų produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikant jų darbingumą, fizinį aktyvumą, kelianti žinių bei kultūros lygį.

  Birštono TAU įkurtas 2014 m. spalio 6 d. Birštono savivaldybės ir iniciatyvinės grupės narių – Romos Urbonienės, Libertinos Grigarienės ir Aleksandro Gorino – iniciatyva.

  TAU veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą socialinėje, švietimo, mokslo ir kultūros srityse.

  TAU veiklos uždaviniai yra šie:

  • sudaryti galimybę vyresniojo amžiaus žmonėms įgyti žinių, kurių jiems reikia arba reikės ateityje;
  • teikiant medicinines žinias, padėti žmonėms išvengti jų amžiui būdingų ligų, būti fiziškai aktyviems ir darbingiems;
  • organizuoti išvykas ir keliones, laisvalaikio renginius, skatinančius vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą ir bendravimą, kaip priešpriešą pasyvumui, vienatvei ir susvetimėjimui;
  • palaikyti ryšius su vietos savivaldos institucijomis ir atitinkamomis visuomeninėmis organizacijomis.

  Į TAU priimami vyresniojo amžiaus klausytojai, bet jį lankyti gali ir jaunesni žmonės.

  2015 m. vasario 20 d. mūsų universitetas įstojo į Nacionalinę Trečiojo amžiaus universitetų (TAU) asociaciją.
  Kovo 17 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko trečiojo amžiaus universitetų, susibūrusių į Nacionalinę TAU asociaciją, susitikimas su LR švietimo ir mokslo viceministru Rimantu Vaitkumi ir šios ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vedėju dr. Rolandu Zuoza. Susitikime dalyvavo Nacionalinės TAU asociacijos tarybos pirmininkė dr. Zita Žebrauskienė, nariai – Regina Dovidavičiūtė, Janina Andriušienė, Jonas Valskys, Egidijus Bulavas, Ona Babonienė, taip pat Birštono, Lazdijų, Jonavos, kitų TAU atstovai.
  Renginyje buvo aptarti trečiojo amžiaus universitetams aktualūs jų veiklos finansavimo iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir Europos Sąjungos fondų klausimai.
  Viceministras Rimantas Vaitkus supažindino su rengiamu Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo poįstatyminiu aktu – Kokybės užtikrinimo tvarkos aprašu, pagal kurį trečiojo amžiaus universitetai turės būti atviri stebėsenai bei atitikti tam tikrus veiklos kokybės kriterijus. Susitikime dalyvavusi Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorė Edita Trečiokienė supažindino su kuriama EPALE – Europos suaugusiųjų mokymosi elektronine platforma. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtotės centro atstovas Saulius Samulevičius pristatė Suaugusiųjų SMIS mokymosi programą.

  Birštono TAU direktorė  Roma Urbonienė

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai