Biudžeto ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. lapkričio 20 d.

  įsakymu Nr. AV-427

  BIUDŽETO IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Finansų valdymas.
  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  4. Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų apskaita.
  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  5. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

  6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

  7. Registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

  8. Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

  9. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

  10. Sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

  11. Vykdo mokėjimo procedūras arba prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

  12. Renka ir tikrina deklaracijas, juridinių ir fizinių asmenų vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra deklaracijas, kontroliuoja mokėjimus.

  13. Perveda lėšas biudžetinėms įstaigoms pagal jų pateiktas paraiškas, kontroliuoja jų ketvirtinių ir metinių išlaidų planų vykdymą.

  14. Rengia finansinių ataskaitų rinkinį pagal patvirtintus viešojo sektoriaus apskaitos standartus

  15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  16.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

  16.3. studijų kryptis – finansai (arba);

  16.4. studijų kryptis – apskaita;

  arba:

  16.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  16.6. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

  16.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  17. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  17.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

  17.2. organizuotumas – 3;

  17.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

  17.4. analizė ir pagrindimas – 3;

  17.5. komunikacija – 3.

  18. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  18.1. finansų valdymas ir apskaita – 3.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai