Dienos socialinės globos senyvo amžiaus, neįgaliesiems asmenims institucijoje ir asmens namuose paslaugos teikimo aprašymas

  Eil.

  Nr.

  Pavadinimas Aprašymo turinys
  1. Administracinės paslaugos kodas  

   

  2. Administracinės paslaugos versija 1 versija
  3. Administracinės paslaugos pavadinimas Dienos socialinės globos senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims institucijoje ir asmens namuose paslauga
  4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu institucijoje ir asmens namuose.

  Gavėjai:

  – suaugę asmenys su negalia;

  – senyvo amžiaus asmenys;

  – vaikai su negalia.

  Dienos socialinės globos institucijoje teikimo trukmė / dažnumas: nuo 3 iki 8 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę institucijoje ar asmens namuose.

  5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą ·         Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;

  ·         Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2006 m. birželio 14 d. Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  ·         Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;

  ·         Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2002 m. liepos 9 d. Nr. 97 „Dėl reikalavimų stacionarioms socialinės globos įstaigoms ir asmenų nukreipimo į stacionarias socialinės globos įstaigas tvarkos patvirtinimo“;

  ·         Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 2006 m. liepos 9 d. Nr. 97 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;

  ·         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d.  Nr. 583 nutarimas ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  ·         Birštono savivaldybės tarybos sprendimas 2013 m. kovo 1 d. Nr. TS-38 ,,Dėl Birštono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

           Birštono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 21 d. Nr. TS-244 patvirtinti ,,Socialinių paslaugų teikimo nuostatai“.

  6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas socialinėms paslaugoms gauti – forma SP-8 su priedais (SP-1, SP-2).

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė).

  3. Neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas.

  4. Išrašas iš medicinos dokumentų, patvirtintas Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Gydytojų konsultacinės komisijos.

  5. Darbingumo lygio, neįgalumo ar specialiųjų poreikių lygio nustatymo pažymų kopijos (jei yra nustatyta).

  6. Specialiojo poreikio nuolatinei slaugai, priežiūrai (pagalbai) nustatymo pažymų kopijos (jei yra nustatyta).

  7. Pažymos apie asmens (šeimos) gautas pajamas per 3 mėnesius iki kreipimosi dienos (išskyrus apie pajamas iš Sodros ir Socialinės paramos skyriaus).

  8. Kiti dokumentai, atsižvelgiant į konkrečią pareiškėjo situaciją.

  7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Pasinaudojant programomis PARAMA ir (ar) SPIS, gaunami duomenys iš registro.
  8. Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

  Vilma Burbienė

  tel. (8 319) 62 010

  el. p. vilma.burbiene@birstonas.lt

  9. Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja

  Milda Astašauskienė

  Jaunimo g. 2, Birštone

  tel. (8 319) 62 019

  el. p. milda.astasauskiene@birstonas.lt

  10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  ● Gavus asmens raštišką prašymą, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas įvertinamas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis.

  ● Socialinei globai asmens poreikio vertinimas atliekamas per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Esant reikalui, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas.

  ● Sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo priimamas per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

  11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga nemokama.

   

  12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma SP-8 su priedais (SP-1, SP-2).
  13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą  Internete www.socmin.lt ir www.birstonas.lt yra galimybė rasti prašymo formą.
  14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga yra galutinė.

  Socialinės paramos skyriaus specialistas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas.

  15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą  Administracinės paslaugos aprašymas saugomas Birštono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai