Informacija norintiems prekiauti ar teikti paslaugas 2018 m. birželio 8–10 dienomis, Birštono kurorto šventės metu

   

   

  Informacija norintiems prekiauti ar teikti paslaugas 2018 m.birželio 810 dienomis,

  Birštono kurorto šventės metu, Kęstučio g. atkarpoje vyksiančioje mugėje

  1. PREKYBOS AR PASLAUGŲ TEIKIMO DATA, VIETA, DALYVIAI, REGISTRACIJOS TVARKA

   

  1. Mugės pradžia – birželio 9 d., 10 val. Informacija skelbiama www.birstonas.lt

  2. Vieta – Birštonas, Kęstučio g. atkarpa (nuo sankryžos su Jaunimo g. iki sankryžos su Algirdo g.). 3. Prekybos vietos užimamas plotas – 3 x 2 m. Rekomenduojama prekiauti baltose palapinėse.

  3. Dalyviai – juridiniai ir fiziniai asmenys.

  4. Vietų skaičius ribotas.

  5. Asmenys, norintys įsigyti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose (toliau – Leidimas) renginio metu nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. gegužės 25 d. teikia nustatytą prašymo formą kartu su pridedamais dokumentais Birštono savivaldybės administracijai elektroniniu paštu muge@birstonas.lt arba paštu (Birštono savivaldybės administracija, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, tel. 8 319 62 006. mob. tel. 8 319 61 303). Esant poreikiui (laisvos prekybos ar paslaugų teikimo vietos, prekybos ar paslaugų teikimo vietų skyrimas papildomai) prašymų pateikimo laikotarpis gali būti pratęstas.

  6. Apie Leidimo išdavimą bei paskirtą prekybinę vietą asmenys, pateikę prašymus su visais reikalingais dokumentais, bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu.

  7. Asmenys prekiaujantys ar teikiantys paslaugas mugėje įleidžiami į paskirtą prekybos vietą Kęstučio g. atkarpoje nuo birželio 9 d., 6.00 val.

  8. Transporto priemonių eismas Kęstučio g. atkarpoje vykstant mugei bus draudžiamas.

  2. Dokumentai leidimui gauti

   

  9. Juridiniai ir fiziniai asmenys pateikia:

  9.1. nustatytos formos prašymą Leidimui gauti;

  9.2. įmonės įregistravimo pažymėjimo (juridiniai asmenys), verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos (fiziniai asmenys) kopiją;

  9.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (maisto tvarkymo subjektai). Viešojo maitinimo subjektų pažymėjimuose  turi būti leidžiama tiekti pagamintą maistą renginiams  pagal 56.21 kodą;

  9.4. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava už Leidimo išdavimą;

  9.5. atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimas, tautinio paveldo produkto sertifikatas, kulinarinio paveldo fondo sertifikatas ir kt.).

  10. Trūkstant prekybos ar paslaugų teikimo vietų, Leidimas išduodamas atsižvelgiant į tai, kuris prašymas pateiktas anksčiau.

  11. Leidimas neišduodamas:

  11.1. asmenims iki 16 metų;

  11.2. jeigu iki 2018 m. gegužės 25 d. nepateikti visi reikalingi dokumentai leidimui išduoti (išskyrus atvejus, jeigu yra laisvų prekybos ar paslaugų teikimo vietų arba prašymų pateikimo laikotarpis būtų pratęstas);

  11.3. asmenims, turintiems galiojančią administracinę nuobaudą už viešosios tvarkos, finansinės drausmės, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos, veterinarinių sanitarinių taisyklių, švaros ir tvarkymo taisyklių, atliekų tvarkymo taisyklių ir kitus su vykdoma veikla susijusius pažeidimus.

  3. Prekybos reglamentavimas, rinkliavos kainos

   12. Prekybą Birštono savivaldybės viešosiose vietose reglamentuoja Prekybos Birštono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės bei Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašas (Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-231 redakcija).

  13.Už Leidimo išdavimą mokama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava (Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcija ir 2016 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. TS-9 (Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų 2 priedo I kategorija).

  13.1 Rinkliavos lengvatos nustatytos Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-231 redakcija (taikomos prekiaujantiems (teikiantiems paslaugas) masinių renginių metu).

  13.2. Gavėjas – Birštono savivaldybės administracija

  Gavėjo kodas – 188750166

  Gavėjo bankas – AB Šiaulių bankas

  Sąskaita – LT 667181600000144129, banko kodas – 71816

  Įmokos pavadinimas – už leidimą prekiauti viešoje vietoje.

  13.3. Prekyba maisto produktais ir alkoholiniais gėrimais (su sėdimomis vietomis) – 150 eurų.

  13.4. Prekyba maisto produktais ir alkoholiniais gėrimais (be sėdimų vietų) – 80 eurų.

  13.5. Prekyba maisto produktais (be sėdimų vietų) – 60 eurų.

  13.6. Prekyba suvenyrais, tautodailės dirbiniais ir kt. – 26 eurai.

   

  4. Nuolaidos

   

  14. Nustatytos vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Birštono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą lengvatos rinkliavos mokėtojams:

  14.1. tautodailininkų sąjungos nariams, asmenims, turintiems Tautinio paveldo sertifikatą, kulinarinio paveldo sertifikatą arba tradicinio amatininko statusą (masinio renginio metu rinkliava mažinama 50 proc.);

  14.2. ūkininkams, kurie prekiauja savo ūkyje (užauginta) pagaminta produkcija, (masinio renginio metu vietinė rinkliava mažinama 50 proc.);

  14.3. bendrojo lavinimo įstaigų ir meno mokyklos mokiniams, prekiaujantiems savo rankų darbo gaminiais (masinio renginio metu atleidžiami nuo vietinės rinkliavos);

  14.4. neįgaliesiems ir pensininkams (masinio renginio metu vietinė rinkliava mažinama 50 proc.).

  5. Pardavėjui ar paslaugos teikėjui draudžiama

   

  1. Parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
  2. Prekybos ar paslaugos teikimo vietose naudoti pavėsines, palapines ir kt. (išskyrus kai naudojami prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai suderinti su Leidimą išduodančia institucija arba renginio organizatoriumi).
  3. Prekiauti prekėmis ar teikti paslaugas, jeigu jos neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytų saugos reikalavimų;
  4. Prekiauti ar teikti paslaugas kitose nei Leidime nurodytose vietose.
  5. Prekybos ar paslaugų teikimo vietose ne prekybos metu laikyti ir sandėliuoti prekių atsargas, prekių įpakavimo dėžes.
  6. Verstis kita, nei Leidime nurodyta veikla.
  7. Leidime nurodytą prekybos ar paslaugos teikimo vietą perleisti kitiems asmenims, išskyrus verslo liudijime įrašytiems asmenims.

  6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. Asmenys gali pranešti Savivaldybės administracijai apie Taisyklių pažeidimus. Paslaugų teikėjas, pažeidęs Taisyklių nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  2. Taisyklių laikymąsi kontroliuoja Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys, taip pat policijos pareigūnai.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai