Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas

  Paslaugos
  aprašymas

  Vadovaudamiesi Prekybos ir paslaugų teikimo Birštono savivaldybės viešose vietose tvarkos aprašu seniūnas organizuoja prekybos ir paslaugų teikimą savo seniūnijos teritorijoje, t. y. išduoda nustatytos formos leidimus prekiauti. Leidimai galioja tik Birštono seniūnijos teritorijoje.
  Asmuo, norintis prekiauti, kreipiasi į seniūnijos vyr. specialistę, kuri patikrina, ar asmuo turi visus reikalingus dokumentus, jų galiojimo laiką ir išrašo leidimą prekiauti, kurį pasirašo seniūnas.

  Aprašymas
  interesantui

  Leidimui prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose gauti pateikiami dokumentai:
  1. Asmens tapatybės dokumentas;
  2. Prašymas;
  3. Verslo liudijimo kopija arba ūkininko pažymėjimas bei žemės nuosavybės dokumentai;
  4. Vietinės rinkliavos sumokėjimo kvitas.

  Paslaugos
  kategorija
  Seniūnijos paslaugos
  Gyvenimo
  atvejai
  Paslaugos
  suteikimo
  trukmė
  1 d. d.
  Paslaugos
  gavėjas
  Fizinis / juridinis asmuo
  Atsakingas
  dalinys
  Birštono seniūnija
  Paslaugos
  teikėjas
  Alva Lišauskienė
  Birštono seniūnijos vyriausioji specialistė
  Tel. (8 319) 45 185
  El. paštas alva.lisauskiene@birstonas.lt
  Paslaugos
  vadovas
  Jonas Kederys
  Birštono seniūnijos seniūnas
  Tel. (8 319) 45 185
  El. paštas jonas.kederys@birstonas.lt
  Reglamentuojantys
  teisės
  aktai

  1.Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin.,1994, Nr.55-1049; 2008, Nr. 113-4290)
  2. Birštono savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. 135;
  3. Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. TS-90;
  4. Prekybos Birštono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-90.

  Paslaugos
  suteikimo
  kaina
  Gavėjas – Birštono savivaldybės administracija
  Gavėjo kodas – 188750166
  Bankas – AB Šiaulių bankas
  Sąskaitos Nr. – LT667181600000144129
  Banko kodas – 71816
  Kaina – 2 eurai  dienai;  mėnesiui – 10 eurų

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai