Notarinių veiksmų atlikimas

  Paslaugos
  aprašymas

  Seniūnas neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:
  1. Tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;
  2. Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
  3. Liudija parašo dokumentuose tikrumą.
  Asmuo, kreipdamasis dėl tam tikrų notarinių veiksmų atlikimo, pateikia asmens dokumentą seniūnijos vyr. specialistei, kuri patikrina dokumento galiojimo datą, nustato asmens tapatybę ir jo gyvenamąją vietą. Seniūnijos gyventojams notarinių veiksmų atlikimo paslaugos suteikiamos nemokamai. Taip pat nustatoma, kokio pobūdžio notarinį veiksmą pageidaujama atlikti, nes vadovaujantis LR notariato įstatymu, seniūnai atlieka tik jiems priskirtus notarinius veiksmus. Tik tada atliekamas pagal kompetenciją galimas notarinis veiksmas, kuris registruojamas notariniame registre, patvirtinant paslaugos gavėjo parašu. Išduotus įgaliojimus bei parašo, dokumento nuorašų, išrašų tikrumą tvirtina seniūnas.

  Aprašymas
  interesantui
   Norėdamas gauti notarinių veiksmų atlikimo paslaugą, paslaugos gavėjas seniūnijos vyr. specialistei pateikia:
  1. Asmens dokumentą;
  2. Priklausomai nuo notarinių veiksmų atlikimo pobūdžio, visus reikiamus dokumentus veiksmui atlikti.
  Paslaugos
  kategorija
   Seniūnijos paslaugos
  Gyvenimo
  atvejai
  Paslaugos
  suteikimo
  trukmė
   1 d. d.
  Paslaugos
  gavėjas
   Fizinis / juridinis asmuo
  Atsakingas
  dalinys
   Birštono seniūnija
  Paslaugos
  teikėjas
  Alva Lišauskienė
  Birštono seniūnijos vyriausioji specialistė
  Tel. (8 319) 45 185
  El. paštas alva.lisauskiene@birstonas.lt
  Paslaugos
  vadovas
  Jonas Kederys
  Birštono seniūnijos seniūnas
  Tel. (8 319) 45 185
  El. paštas jonas.kederys@birstonas.lt
  Reglamentuojantys
  teisės
  aktai
   Lietuvos Respublikos notariato įstatymas, 27(1) straipsnis – seniūnų atliekami notariniai veiksmai
  Paslaugos
  suteikimo
  kaina
  Nemokama

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai