Pažymos dėl pastatų teisinės registracijos išdavimas

  Paslaugos
  aprašymas

  Remiantis įrašais seniūnijos ūkinėse knygose, palikimo priėmimo dokumentais, pirkimo–pardavimo sutartimis, dovanojimo sutartimis, seniūnija išduota pažymą apie pastatus, esančius seniūnijos teritorijoje ir priklausančius konkretiems savininkams. Pažymą pasirašo seniūnas.

  Aprašymas
  interesantui

  Paslaugos gavėjas seniūnijos vyr. specialistei pateikia:
  1. Prašymą;
  2. Asmens tapatybės dokumentą;
  3. Įgaliojimą, jei prašymą ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo;
  4. Namų inventorinę knygą;
  5. Kitus dokumentus.

  Paslaugos
  kategorija
  Seniūnijos paslaugos
  Gyvenimo
  atvejai
  Paslaugos
  suteikimo
  trukmė
  1 d. d.
  Paslaugos
  gavėjas
  Fizinis asmuo
  Atsakingas
  dalinys
  Birštono seniūnija
  Paslaugos
  teikėjas
  Alva Lišauskienė
  Birštono seniūnijos vyriausioji specialistė
  Tel. (8 319) 45 185
  El. paštas alva.lisauskiene@birstonas.lt
  Paslaugos
  vadovas
  Jonas Kederys
  Birštono seniūnijos seniūnas
  Tel. (8 319) 45 185
  El. paštas jonas.kederys@birstonas.lt
  Reglamentuojantys
  teisės
  aktai

  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991-07-25 nutarimu Nr. 297 patvirtinta „Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcija“;
  2. CPK 2761-2764 str.

  Paslaugos
  suteikimo
  kaina
  Nemokama

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai