Pažymos dėl vietinės rinkliavos mokesčio lengvatų išdavimas

  Paslaugos
  aprašymas

  Paslauga suteikiama asmenims, turintiems nekilnojamojo turto, t. y. gyvenamuosius ar kitokius pastatus seniūnijos teritorijoje, tačiau juose negyvena ar gyvena tik šiltuoju metų laiku bei nevykdo jokios veiklos gamybinės paskirties pastatuose, kai dėl blogo privažiavimo prie pastatų nesinaudoja atliekų tvarkymo paslaugomis, su prašymu kreipiasi į Birštono seniūnijos seniūną gauti pažymą, patvirtinančią jo  gyvenamosios vietos faktą ir gyvenimo laiką seniūnijos teritorijoje bei naudojimąsi atliekų tvarkymo paslaugomis.
  Nekilnojamojo turto savininkas nustatomas remiantis įrašais seniūnijos ūkinėse knygose ar pateikus nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentus. Sprendimą dėl pažymos išdavimo priima seniūnas.

  Aprašymas
  interesantui

  Asmuo, norintis gauti pažymą apie faktinę gyvenamąją vietą ir laiką bei kokiu laikotarpiu naudojasi atliekų tvarkymo paslaugomis, seniūnijos vyr. specialistei pateikia šiuos dokumentus:
  1. Asmens dokumentą;
  2. Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo kopiją;
  3. Pažymą iš elektros energijos tiekimo bendrovės, kad nesinaudoja elektros energijos tiekimo paslaugomis.

  Paslaugos
  kategorija
   Seniūnijos paslaugos
  Gyvenimo
  atvejai
  Paslaugos
  suteikimo
  trukmė
   1 d. d.
  Paslaugos
  gavėjas
   Fizinis asmuo
  Atsakingas
  dalinys
   Birštono seniūnija
  Paslaugos
  teikėjas
  Alva Lišauskienė
  Birštono seniūnijos vyriausioji specialistė
  Tel. (8 319) 45 185
  El. paštas alva.lisauskiene@birstonas.lt
  Paslaugos
  vadovas
  Jonas Kederys
  Birštono seniūnijos seniūnas
  Tel. (8 319) 45 185
  El. paštas jonas.kederys@birstonas.lt
  Reglamentuojantys
  teisės
  aktai

  Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. TS-26 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“

  Paslaugos
  suteikimo
  kaina
  Nemokama

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai