Pažymos dėl žemės ūkio veiklos išdavimas

  Paslaugos
  aprašymas

  Pažyma dėl žemės ūkio veiklos išduodama asmenims, kurie nori dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir paskutinius 10 metų verčiasi žemės ūkio veikla.
  Prašymą pažymai dėl žemės ūkio veiklos gauti, interesantas pateikia seniūnijos vyr. specialistei, kuri sutikrina visus pateiktus dokumentus ir jeigu dokumentai pateikiami teisingai, išduoda pažymą, kurią pasirašo seniūnas. Jei paslaugos gavėjas pateikia ne visus būtinus dokumentus, per 7 darbo dienas privalo juos pristatyti.

  Aprašymas
  interesantui

  Paslaugos gavėjas užpildo atitinkamos formos prašymą pažymai dėl žemės ūkio veiklos gauti ir pateikia seniūnijos vyr. specialistei. Taip pat kartu pateikia dokumentus, įrodančius ūkininkavimo faktą per paskutinius 10 metų, t. y. :
  1. Ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą;
  2. Pieno supirkimo ir priskaitymo knygelę;
  3. Buhalterinės apskaitos dokumentus;
  4. Gyvulių apskaitos žurnalą;
  5. Žemės nuosavybę patvirtinančius dokumentus;
  6. Jei reikia raštiškus liudininkų patvirtinimus;
  7. Gyvulių pardavimo dokumentus;
  8. Kitus dokumentus.

  Paslaugos
  kategorija
  Seniūnijos paslaugos
  Gyvenimo
  atvejai
  Paslaugos
  suteikimo
  trukmė
  7 d. d.
  Paslaugos
  gavėjas
  Fizinis asmuo
  Atsakingas
  dalinys
  Birštono seniūnija
  Paslaugos
  teikėjas
  Alva Lišauskienė
  Birštono seniūnijos vyriausioji specialistė
  Tel. (8 319) 45 185
  El. paštas alva.lisauskiene@birstonas.lt
  Paslaugos
  vadovas
  Jonas Kederys
  Birštono seniūnijos seniūnas
  Tel. (8 319) 45 185
  El. paštas jonas.kederys@birstonas.lt
  Reglamentuojantys
  teisės
  aktai

  Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr.BR1-199 „Dėl pažymos dėl žemės ūkio veiklos išdavimo seniūnijoje procedūros aprašo patvirtinimo“ (2007 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr.BR1-576 redakcija).

  Paslaugos
  suteikimo
  kaina
  Nemokama

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai