Šeimos sudėtį patvirtinančios pažymos išdavimas

  Paslaugos
  aprašymas

  Šeimos sudėtį patvirtinančios pažymos išdavimas

  Aprašymas
  interesantui
  Asmuo, pageidaujantis gauti šeimos sudėtį  patvirtinančią pažymą, pateikia seniūnijos vyr. specialistei:
  1. Asmens tapatybės dokumentą;
  2. Gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentą;
  3. Prašymą, kuriame nurodo:
  a) vardą, pavardę, gyvenamąją vietą;
  b) įstaigos, kuriai skirta pažyma, pavadinimą;
  c) informaciją apie šeimos narius: vardas, pavardė, gimimo metai, giminystės ryšys, gyvenamoji vieta.
  Paslaugos
  kategorija
  Seniūnijos paslaugos
  Gyvenimo
  atvejai
  Paslaugos
  suteikimo
  trukmė
  1 d. d.
  Paslaugos
  gavėjas
  Fizinis asmuo
  Atsakingas
  dalinys
  Birštono seniūnija
  Paslaugos
  teikėjas
  Alva Lišauskienė
  Birštono seniūnijos vyriausioji specialistė
  Tel. (8 319) 45 185
  El. paštas alva.lisauskiene@birstonas.lt
  Paslaugos
  vadovas
  Jonas Kederys
  Birštono seniūnijos seniūnas
  Tel. (8 319) 45 185
  El. paštas jonas.kederys@birstonas.lt
  Reglamentuojantys
  teisės
  aktai
  1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ( Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290)
  Paslaugos
  suteikimo
  kaina
  Nemokama

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai