Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto viešiesiems pirkimams pareigybės aprašymas

  PATVIRTINTA

  Birštono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d.

  įsakymu Nr. AV-460

  STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS

  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

  2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS

  VEIKLOS SRITIS

  3. Viešieji pirkimai
  III SKYRIUS

  PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

  4. Viešieji pirkimai.
  IV SKYRIUS

  FUNKCIJOS

  5. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

  6. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.

  7. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

  8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

  9. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.

  10. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

  11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

  12. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

  13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

  14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus

  V SKYRIUS

  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

  15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  15.2. studijų kryptis – teisė (arba);

  15.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

  arba:

  15.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  15.5. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;

  15.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

  VI SKYRIUS

  KOMPETENCIJOS

  16. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  16.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

  16.2. organizuotumas – 3;

  16.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

  16.4. analizė ir pagrindimas – 3;

  16.5. komunikacija – 3.

  17. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

  17.1. viešųjų pirkimų išmanymas – 3;

  17.2. dokumentų valdymas – 3.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai