Žemėtvarkos planavimo dokumentai

  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2018 m. kovo 22 d. įsakymo projektas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“

  Informuojame, kad parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6935/0003:0242), esančio Bučiūnų k., Birštono sen., Birštono sav., Kauno apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2018 m. vasario 1 d. įsakymo projektas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“

  Informuojame, kad parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.6935/0001:0356), esančio Panemunio k., Birštono sen., Birštono sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

  Dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto Birštono sav., Birštono sen., Jundeliškių kaime, kadastrinis Nr.6935/0003:0307

  Informuojame apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, adresu Birštono sav., Birštono sen., Jundeliškių k. Kadastrinis Nr.6935/0003:0307 Projekto rengimo tikslas: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti). Projekto organizatorius:Mindaugas Padelskas. Projekto rengėjas: UAB”Geonetas“, Vytauto g. 11A, Prienai, tel. 8 683 98043, e-paštas geonetas@cmail.com, projekto vadovas Ramunė Valančiūtė. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2017-08-18 iki 2017-09-05 projekto rengėjo UAB „Geonetas“ patalpose, Vytauto g. 11A, Prienai. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos datos.

  Dėl pradedamo rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto Birštono sav., Birštono sen., Jundeliškių kaime

  Informuojame apie pradedamą rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, adresu Birštono sav., Birštono sen., Jundeliškių k. Kadastrinis Nr.6935/0003:0307 Projekto rengimo tikslas: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti). Projekto organizatorius: Mindaugas Padelskas. Projekto rengėjas: UAB”Geonetas“, Vytauto g. 11A, Prienai, tel. 8 683 98043, e-paštas geonetas@cmail.com, projekto vadovas Ramunė Valančiūtė.

  Dėl parengto  kaimo plėtros žemėtvarkos projekto Birštono sav., Birštono sen., Jundeliškių kaime

  Informuojame apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, adresu Birštono sav., Birštono sen., Jundeliškių k. Projekto rengimo tikslas: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti). Projekto organizatorius: Edmundas Steigvila.. Projekto rengėjas: UAB” Geonetas“, Vytauto g. 11A, Prienai, tel. 8 683 98043, e. paštas geonetas@cmail.com, projekto vadovas Dovilė Vitkutė. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2017-07-05 iki 2017-07-21 projekto rengėjo UAB „Geonetas“ patalpose, Vytauto g. 11A, Prienai. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos datos.

  Dėl pradedamo rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto Birštono sav., Birštono sen., Jundeliškių kaime

  Informuojame apie pradedamą rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, adresu Birštono sav., Birštono sen., Jundeliškių k. Projekto rengimo tikslas: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti). Projekto organizatorius: Edmundas Steigvila.. Projekto rengėjas: UAB” Geonetas“, Vytauto g. 11A, Prienai, tel. 8 683 98043, e. paštas geonetas@cmail.com, projekto vadovas Dovilė Vitkutė.

  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2017 m. liepos 3 d. įsakymo projektas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“

  Informuojame, kad parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6935/0001:227), esančio Nemajūnų k., Birštono sen., Birštono sav., Kauno apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2017 m. birželio 27 d. įsakymo projektas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“

  Informuojame, kad parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6908/0006:0012), esančio Vaitiškių k., Birštono sen., Birštono sav., Kauno apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2017 m. birželio 27 d. įsakymo projektas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“

  Informuojame, kad parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6935/0003:0243), esančio Bučiūnų k., Birštono sen., Birštono sav., Kauno apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

   Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2017 m. birželio 7 d. įsakymo projektas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“

  Informuojame, kad parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.6908/0005:0055), esančio Kalnų g. 4, Žemaitkiemio k., Birštono sen., Birštono sav., Kauno apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Prienų ir Birštono skyriaus vedėjo 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo projektas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“

  Informuojame, kad parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.6935/0002:0307), esančio Jundeliškių k., Birštono sen., Birštono sav., Kauno apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

  Informuojame apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, adresu Birštono sav., Birštono sen., Jundeliškių k. Projekto rengimo tikslas: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti). Projekto organizatorius: Edmundas Steigvila.. Projekto rengėjas: UAB”Geonetas“, Vytauto g. 11A, Prienai, tel. 8 683 98043, e-paštas geonetas@cmail.com, projekto vadovas Dovilė Vitkutė. Su parengtu projektu galima susipažinti iki  2017-04-25 projekto rengėjo UAB „Geonetas“ patalpose, Vytauto g. 11A, Prienai. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos datos.

  Įsakymas

  Informuojame apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, adresu Birštono sav., Birštono sen., Jundeliškių k. Projekto rengimo tikslas: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti). Projekto organizatorius: Edmundas Steigvila.. Projekto rengėjas: UAB”Geonetas“, Vytauto g. 11A, Prienai, tel. 8 683 98043, e-paštas geonetas@cmail.com, projekto vadovas Dovilė Zarambė. Su parengtu projektu galima susipažinti iki  2017-01-12 projekto rengėjo UAB „Geonetas“ patalpose, Vytauto g. 11A, Prienai. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti projekto rengėjui iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos datos.

  Informuojame apie parengtą valstybinės žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (unikalus Nr.1298-6000-5729), esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti, formavimo ir pertvarkymo projektą. Projekto rengimo tikslas: valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (unikalus Nr.1298-6000-5729), esančiam Birštono sav., Birštono m. Turistų g.6, eksploatuoti suformavimas pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Projekto iniciatoriai: Daiva Naudžiuvienė, Ričardas Naudžius. Projekto organizatorius: Birštono savivaldybės administracijos direktorius, Jaunimo g. 2, Birštonas. Projekto rengėja: UAB „Savana LT“, Tunelio g. 16, Kaunas, tel. (8 675) 4 75 96, e-paštas info@savana.lt., projekto vadovas Mindaugas Sirvydis. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2016-07-07 iki 2016-07-22 projekto rengėjos UAB „Savana LT“ patalpose, Tunelio g. 16, Kaune. Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjai iki susipažinimo su parengtu projektu pabaigos datos.

  Informuojame, kad pradedamas rengti  žemės sklypo, esančio Birštono sav., Birštono m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 16, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Saulius Miniauskas. Projekto tikslas – 0.3264 ha žemės sklypo padalijimas į tris atskirus žemės sklypus. Dėl informacijos apie žemės sklypo, esančio Birštono sav., Birštono m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 16, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informacija apie teritorijų planavimą S. Dariaus ir S. Girėno g. 16 Birštone

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (unikalus Nr. 1298-7000-8014), esančiam Birštono sav., Birštono m., Prienų g. 19, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – UAB „Taneta“ direktorius Vytautas Tankevičius. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (unikalus Nr. 1298-7000-8014), esančiam Birštono sav., Birštono m., Prienų g. 19, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (unikalus Nr. 1298-7000-8014), esančiam Birštono sav., Birštono m., Prienų g. 19, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

               Sutartis

  • Dėl pradedamo rengti žemės sklypo prie pastatų, esančių Birštono sav., Birštono m., Kampiškių g.2, formavimo ir pertvarkymo projekto

              1 įsakymas
              2 įsakymas
              Sutartis

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5283) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Irmantas Vaišvila ir Laura Vaišvilienė. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5283) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5283) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-6204) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Ričardas Ramaška. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-6204) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-6204) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams  (Unikalūs Nr. 1298-6000-5034, 1298-6000-5048, 1298-6000-5772) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Andrius Černeckis. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams  (Unikalūs Nr. 1298-6000-5034, 1298-6000-5048, 1298-6000-5772) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams  (Unikalūs Nr. 1298-6000-5034, 1298-6000-5048, 1298-6000-5772) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5794) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Saulius Tumas. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5794) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5794) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams (Unikalūs Nr. 1298-6000-5029, 1298-6000-5050, 1298-6000-5061, 1298-6000-5072, 1298-6000-5083, 1298-6000-5094, 1298-6000-5107, 1298-6000-5118, 1298-6000-5129, 1298-6000-6215, 1298-6000-6226, 1298-6000-6237, 1298-6000-6248, 1298-6000-6259, 1298-6000-6266, 1298-6000-6270) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Robertas Pakrosnis. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams (Unikalūs Nr. 1298-6000-5029, 1298-6000-5050, 1298-6000-5061, 1298-6000-5072, 1298-6000-5083, 1298-6000-5094, 1298-6000-5107, 1298-6000-5118, 1298-6000-5129, 1298-6000-6215, 1298-6000-6226, 1298-6000-6237, 1298-6000-6248, 1298-6000-6259, 1298-6000-6266, 1298-6000-6270) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams (Unikalūs Nr. 1298-6000-5029, 1298-6000-5050, 1298-6000-5061, 1298-6000-5072, 1298-6000-5083, 1298-6000-5094, 1298-6000-5107, 1298-6000-5118, 1298-6000-5129, 1298-6000-6215, 1298-6000-6226, 1298-6000-6237, 1298-6000-6248, 1298-6000-6259, 1298-6000-6266, 1298-6000-6270) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5794) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius Saulius Tumas. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5794) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5794) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5683) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Laura Paštukė ir Mindaugas Paštukas. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5683) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5683) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (unikalus Nr. 1298-6000-5750) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Diana Dominienė ir Rimantas Dominas. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (unikalus Nr. 1298-6000-5750) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (unikalus Nr. 1298-6000-5750) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5761) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kazimieras Subatkevičius. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5761) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5761) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams  (Unikalūs Nr. 1298-6000-5018, 1298-6000-6015, 1298-6000-6026, 1298-6000-6037) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Evelina Lukošienė. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams  (Unikalūs Nr. 1298-6000-5018, 1298-6000-6015, 1298-6000-6026, 1298-6000-6037) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams  (Unikalūs Nr. 1298-6000-5018, 1298-6000-6015, 1298-6000-6026, 1298-6000-6037) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5783) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Aldona Dalia Vyšniauskienė ir Kazimieras Vyšniauskis. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5783) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5783) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informacinis pranešimas apie rengiamą žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5261) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Aušrelė Teresėlė Kanarskienė. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5261) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5261) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5294) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Laimutis Medžiaušis. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5294) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5294) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams (Unikalūs Nr. 1298-6000-6048, 1298-6000-6059, 1298-6000-6062, 1298-6000-6076 1298-6000-6080, 1298-6000-6104, 1298-6000-6126, 1298-6000-6137, 1298-6000-6148, 1298-6000-6159, 1298-6000-6164, 1298-6000-6178, 1298-6000-6180, 1298-6000-6191) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Ričardas Gvalda. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams (Unikalūs Nr. 1298-6000-6048, 1298-6000-6059, 1298-6000-6062, 1298-6000-6076 1298-6000-6080, 1298-6000-6104, 1298-6000-6126, 1298-6000-6137, 1298-6000-6148, 1298-6000-6159, 1298-6000-6164, 1298-6000-6178, 1298-6000-6180, 1298-6000-6191) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams (Unikalūs Nr. 1298-6000-6048, 1298-6000-6059, 1298-6000-6062, 1298-6000-6076 1298-6000-6080, 1298-6000-6104, 1298-6000-6126, 1298-6000-6137, 1298-6000-6148, 1298-6000-6159, 1298-6000-6164, 1298-6000-6178, 1298-6000-6180, 1298-6000-6191) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalūs Nr. 1298-6000-5729) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Daiva Naudžiuvienė ir Ričardas Naudžius. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalūs Nr. 1298-6000-5729) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalūs Nr. 1298-6000-5729) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Sutartis

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams (Unikalūs Nr. 1298-6000-6091, 1298-6000-6115 ir 1298-6000-5740) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Algirdas Kemzura. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams (Unikalūs Nr. 1298-6000-6091, 1298-6000-6115 ir 1298-6000-5740) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams (Unikalūs Nr. 1298-6000-6091, 1298-6000-6115 ir 1298-6000-5740) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams (Unikalūs Nr. 1298-6000-5607, 1298-6000-5629, 1298-6000-5672) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Laimutė Vosylienė ir Kęstutis Vosylius. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams (Unikalūs Nr. 1298-6000-5607, 1298-6000-5629, 1298-6000-5672) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamiems statiniams (Unikalūs Nr. 1298-6000-5607, 1298-6000-5629, 1298-6000-5672) esantiems Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

  2015-07-01 Nr. AV-283. Dėl Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. AV-325 pakeitimo

  Informuojame, kad pradedamas rengti valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5272) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projekto rengimo iniciatorius – Kęstutis Vosylius. Projekto tikslas – valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5272) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.  Dėl informacijos apie valstybinio žemės sklypo, reikalingo esamam statiniui (Unikalus Nr. 1298-6000-5272) esančiam Birštono sav., Birštono m., Turistų g. 6, formavimą ir pertvarkymą galite kreiptis į Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyrių, tel. (8 319) 62 008, (8 319) 62 007.

   

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai