2007-2008 m.

  Sutrumpinimų paaiškinimai:
  ES lėšos –  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.
  VB lėšos – Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos.
  SB lėšos – Birštono savivaldybės biudžeto lėšos.

   

  Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros  2007–2009 m. programosfinansuojami projektai:
  – „Birštono savivaldybės Nemajūnų dienos centro įsteigimas“ (2007 m.)
  – „Biudžetinės įstaigos Nemajūnų dienos centro infrastruktūros plėtros II etapas“ (2008 m.)

  Bendra projektų vertė: apie 1,2 mln. Lt

  Atlikti darbai:
  – Įsteigtas Birštono savivaldybės Nemajūnų dienos centras, kurio tikslas – teikti bendrąsias ir specialiąsias nestacionarias socialines paslaugas socialinės rizikos žmonių grupėms, spręsti kaimiškosios Birštono savivaldybės teritorijos bendruomenių problemas, sudaryti sąlygas vaikų ir suaugusių saviraiškai, netiesiogiai skatinti verslumą, aktyvų laisvalaikio praleidimą, mažinti atskirų socialinių grupių socialinę atskirtį.
  – Suremontuoti pastato I ir II aukštai: atnaujinta šildymo sistema bei elektros instaliacija, įrengta saugos ir priešgaisrinė signalizacija, įvestas vandentiekis ir kanalizacija.
  – Pakeista grindų danga, suremontuota patalpų apdaila, atnaujinta salė susirinkimams, susitikimams, koncertų bei švenčių organizavimui, stacionariai įrengtos rūbų skalbimo bei džiovinimo mašinos, dušai, sutvarkyta centro teritorija, įsikūrė Nemajūnų medicinos punktas. Įrengtas geriamo vandens gręžinys, nugeležinimo įrenginiai aptarnauja geriamu vandeniu Geležūnų, Bučiūnų ir Būdų kaimų gyventojus.
  – Patalpos pritaikytos neįgaliesiems.
  – Įsigytos veiklai vykdyti reikalingos priemonės bei  prekės ir įranga.
  – Išplėsta socialinių paslaugų teikimo infrastruktūra kaimiškoje vietovėje, sudarytos sąlygos įvairių socialinės atskirties grupių atstovams bendrauti ir veikti tinkamai tam įrengtose patalpose.

   

   

  Projektas Nr. BPD2004-ERPF-1.1.0-03-05/0019  
  „Birštono miesto gatvių (J. Basanavičiaus, S. Dariaus ir S. Girėno) rekonstrukcija“ (2006
  –2008 m.) 

  Projekto vertė:  5 200 076,00 Lt
  ES lėšos:           2 722 860,45 Lt

  Projekto įgyvendinimu metu, rekonstruotos Birštono miesto gatvės pritaikytos augančiam automobilių ir pėsčiųjų eismui. Pagerinta aplinkos kokybė, sumažintos kasmetinės gatvių priežiūros, autotransporto priemonių eksploatacinės išlaidos ir laiko sąnaudos važiuojančiųjų šiomis gatvėmis; pagerinta gatvių danga; pagerinta vietinių gyventojų ir poilsiautojų susisiekimo ir gyvenimo kokybė, padidintas eismo saugumas; sumažintas transporto keliamų dulkių neigiamas poveikis gyventojų sveikatai bei apylinkių florai ir faunai.

    

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai