Informacija apie licencijos išdavimą

Birštono savivaldybės administracijos

Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus

2016 m. sausio 5 d. rašto Nr. (28.1)-SRŪ-

priedas

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

INFORMACIJA

Duomenys apie licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą

Eil. Nr.

Įmonės

Licencijos

Prekybos vieta

pavadinimas

kodas

adresas

pavadinimas

numeris

Išdavimo data

1.

UAB „Pušynė“

304101291

Tylioji g. 3, 59206 Birštonas

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

LA-001

2016-01-04

Tylioji g. 3, 59206 Birštonas

 

 

Skyriaus vedėjas Pranas Cvilikas

Vida Barysienė, tel. (8 319) 62 016, el. p. vida.barysiene@birstonas.lt

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai