Informacinis pranešimas apie teritorijų planavimą

Informuojame apie pradedamą rengti sodininkų bendrijos „Rūta“ teritorijos, Birštono sav., Birštono m., detalųjį planą

Planavimo tikslai ir uždaviniai, bei numatoma veikla: esamos, žemės ūkio paskirties žemės sklypų, pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas į kitos paskirties žemę, naudojimo būdo – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdžio – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, teritorijai reikiamos infrastruktūros sklypų suformavimas, žemės sklypų ribų nustatymas.

Planavimo pagrindas: 2013 m. gegužės 17 d. Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-165.

Planuojama teritorija: sodininkų bendrija „Rūta“, Birštono m., Birštono sav., plotas apie 8 ha.

Planavimo organizatorius: sodininkų bendrijos „Rūta“ pirmininkas Aurelijus Adamonis, Kranto g. 1, Birštono vs., tel. (8 687) 59417. 2013 m. gegužės 17 d. detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. (11.18)-IS-135.

Plano rengėjas: UAB „Geometra“, Taikos pr. 88A, Kaunas, tel. (8 657) 71999, faks. (8 37) 313337, PV Vaidas Navackas, tel. (8 682) 14265, el. paštas: [email protected] www.geometra.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymų dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros nebus atliekamos, dėl neatlikimo motyvų kreiptis į detaliojo plano rengėją.

Detalusis planas rengiamas bendrąja tvarka, planavimo darbų etapai sujungiami. Numatomas rengimo terminas – 2016 m.

Apie detaliojo plano viešo svarstymo tvarką, ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

 

Organizatoriaus ir rengėjo informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai