Mobiliosios komandos grupė surengė diskusiją apie pagalbą socialinės rizikos šeimoms

Vasario 23 d. Birštono savivaldybėje vyko diskusija vaiko teisių apsaugos užtikrinimo socialinės rizikos šeimose, pagalbos socialinės rizikos šeimoms organizavimo ir teikimo bei savivaldybės socialinių partnerių bendradarbiavimo klausimais. Diskusijoje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suformuota bendra mobili komanda, teikianti metodinę pagalbą savivaldybėse vaiko teisių apsaugos priemonių užtikrinimo ir socialinės pagalbos socialinės rizikos šeimoms organizavimo ir teikimo klausimais. Mobili komanda iki liepos 1 d. turi išanalizuoti ir įvertinti vietoje atrinktų bandomųjų 10 savivaldybių taikomas priemones vaiko teisių apsaugos užtikrinimo ir socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo socialinės rizikos šeimoms srityse ir pateikti išvadas bei siūlymus savivaldybėms. Birštono savivaldybė yra viena iš atrinktų savivaldybių, kurioje ir suplanuotas mobilios komandos vizitas.
Pasitarime dalyvavo mero pavaduotojas Vytas Kederys, Administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Noreika, Birštono seniūnijos seniūnas Jonas Kederys, Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas Antanas Grušelionis, jo pavaduotoja Milda Astašauskienė, Alytaus VPK Birštono PK Viešosios policijos poskyrio viršininkas Egidijus Treigys, socialinių paslaugų teikimo atstovai, ugdymo, gydymo įstaigų atstovai.
2015 m. atlikus statistinę analizę, pastebėtas didelis rizikos šeimose augančių vaikų skaičius. Tai reikalauja didesnio dėmesio, pastangų, tam tikrų papildomų metodų ir priemonių.
Mobiliosios komandos grupė domėjosi, kaip Birštono savivaldybė bendradarbiauja su įstaigomis, kaip rūpinasi socialinės rizikos šeimose augančiais vaikais, ar dažnai vykstama patikrinti problemiškų šeimų, kokių priemonių imamasi. Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas A. Grušelionis pasidžiaugė, jog jo vadovaujamas skyrius glaudžiai bendradarbiauja su Nemajūnų dienos centru, Birštono PK, seniūnija, Birštono gimnazija, socialinių paslaugų centru.
Šeimos yra stebimos, teikiamos visos reikalingos paslaugos Nemajūnų dienos centre. Vedėjo pavaduotoja informavo, jog visą reikalingą informaciją apie gaunamus pažeidimus šeimose gauna iš mokyklų, policijos. Didesnio aktyvumo pasigendama iš bendruomenių. Birštono seniūnijoje yra 25, pagal rizikos lygius išskiriamos šeimos: 11 – sunkaus, 7 – lengvo, 1 šeimą jau ruošiamasi išbraukti iš rizikos sąrašo. „Gavę iškvietimą visada vykstame į vietą, renkame informaciją. Turime ir stebimų šeimų, su kuriomis dirbame, žinome jų įsiskolinimus, padedame, patarpininkaujameׅ“, – sakė M. Astašauskienė.
Birštono seniūnijos seniūnas Jonas Kederys akcentavo pagrindines problemas, dėl kurių turime vaikų socialinės rizikos šeimose: „Yra pamirštos vaikų, tėvų pareigos, išaukštintos teisės. Pažįstu visus tėvus. Neįmanoma nieko pasakyti, per drastiškai elgiamasi. Mes su socialine darbuotoja reguliariai lankomės tose šeimose, žinome visas problemas“,– teigė seniūnas.
Mobilios grupės darbuotojos domėjosi, kaip ugdymo įstaigos padeda spręsti socialines problemas šeimose. Gimnazijos direktorius patikslino, jog jo vadovaujamai įstaigai yra žinomos visos šios šeimos ir jose augantys vaikai. Kai yra reikalinga, auklėtoja, kartu su socialine pedagoge, vyksta aplankyti šių šeimų. „Jei vaikai nelanko pamokų, jau savaime kyla įtarimų, kad kažkas negerai, tuomet operatyviai reaguojame, aiškinamės, bendraujame su Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriumi“, – kalbėjo A. Urbanavičius. Vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė teigė, jog mažų vaikų išleidimas į darželį ir paėmimas vakarop drausmina ir pačias mamas, kadangi vaikas turi būti nupraustas, švariai aprengtas, palydėtas. Griežta vaiko pasiėmimo tvarka. Ne bet kas gali ateiti ir pasiimti darželinuką. Kaip trūkumą direktorė įvardijo soc. pedagogo, soc. specialisto nebuvimą, kadangi per mažas skaičius vaikų, nėra tam poreikio. Tai galbūt padėtų spręsti susidariusias problemas.
Po diskusijos Mobilios komandos nariai atskirai susitiko su vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, jų vadovais, socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, aptarti aktualius jiems klausimus, susipažinti su socialinės rizikos šeimų bylomis bei kita svarbia informacija.
Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai