Nuo 2016-01-01 pasikeitė įtraukimo į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą taisyklės

Asmenys, kurie iki 2016-01-01 buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Birštono savivaldybėje, privalo per 6 mėnesius, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, deklaruoti savo faktinę gyvenamąją vietą.
Atkreipiame dėmesį, kad pateikus prašymą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą gali būti įtraukiami:
1. Benamiai (t.y. asmenys, neturintys nuosavybės teise patalpos ar pastato ar kitos teisės naudotis tokia patalpa ar pastatu ir gyvenantys laikinojo apgyvendinimo įstaigose ar viešose vietose) – 6 mėnesių laikotarpiui pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena.
2. Asmenys, kurie buvo globojami vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną, ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena;
3. Asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta;
4. Asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje jie faktiškai gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo.
Pažymėtina, kad pagal galiojančius teisės aktus, skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, išmokas vaikams, paramą mirties atveju ir socialinę paramą mokiniams, yra privalomas gyvenamosios vietos deklaravimas.
Todėl asmenys, gaunantys piniginę socialinę paramą ir įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Birštono savivaldybėje, iki 2016 m. liepos 1 d. turi deklaruoti savo faktinę gyvenamąją vietą, kad ateityje būtų užtikrintas sklandus socialinės paramos teikimas nepasiturintiems asmenims, tada, kai paramos jiems labiausiai reikia.
Savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai