Neaktyviems jaunuoliams – individualios paslaugos, siekiant sugrįžimo į darbo rinką arba švietimo sistemą

              Lietuvos darbo birža kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektą „Atrask save“, kuriuo siekiama sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio (NEET) 15–29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.
Departamentas, kartu su 49 partnerių tinklu, kurį sudaro jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, atvirieji jaunimo centrai bei atviros jaunimo erdvės, dengiančiu 58 Lietuvos savivaldybes, šiuo metu teikia paslaugas neaktyviems jaunuoliams, t. y. tiems, kurie nedirba, nesimoko, nedalyvauja mokymuose bei nėra užsiregistravę teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbiai. Dvejose savivaldybėse – Kaišiadorių ir Skuodo r. – šiuo metu vyksta pakartotinė partnerių atranka, kuriai pasibaigus paslaugų teikimas neaktyviems NEET bus užtikrintas visoje šalies teritorijoje.
Tiesioginis darbas su neaktyviais jaunuoliais projekte „Atrask save“ prasidėjo 2016 m. vasario 8 d. Š. m. kovo 31 d. duomenimis į projekto veiklas įsitraukė 252 jauni asmenys, kuriems teikiamos aktyvumo skatinimo priemonės, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką.
Patyrę jaunimo darbuotojai bei darbo su jaunimu specialistai, įdarbinti projekto partneriuose visoje šalyje, jaunuoliams teikia vaiko minimalios priežiūros, pagalbos pažįstant save, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, motyvavimo, informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes, įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą, tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritorinėmis darbo biržomis, savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugas.
Planuojama, kad iki 2018 m. rugsėjo Departamento partneriai visoje Lietuvoje į projektą įtrauks 12 000 jaunuolių. Dar apie 23 000 asmenų bus įtraukti į Lietuvos darbo biržos vykdomas veiklas, skirtas darbo biržoje užsiregistravusiems jaunuoliams.

Jaunimo reikalų departamento informacija

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai