Skelbiamas Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto (paviljonų) Birštono sav., Birštono m., B. Sruogos g. 23a, nuomos viešas konkursas

1. Viešo konkurso būdu išnuomojami Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys šeši paviljonai, pastatyti aikštėje, kurios adresas – Birštono sav., Birštono m., B. Sruogos g. 23A. Kiekvieno paviljono išorės matmenys 2 m x 3 m. Paviljonai mediniai, uždari.
2. Paviljonų naudojimo paskirtis – prekybai (paslaugoms teikti) viešosiose vietose.
3. Paviljonų nuomos terminas:  nuo nuomos sutarties sudarymo iki 2016 m. lapkričio 1 d.
4. Pradinė vieno paviljono nuomos kaina – 21,00 Eur / mėn.
5. Kiekvieno paviljono subnuomos teisė nesuteikiama.
6. Nustatoma, kad:
6.1. nuomininkas nuompinigius pradeda mokėti nuo paviljono nuomos sutarties sudarymo dienos;
6.2. subjektas gali pateikti tik vieną paraišką vienam paviljonui išsinuomoti.
7. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2016 m. birželio 6 d. 16.30 val.
8. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo vieta – Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, 325 kab. arba 324 kab., darbo dienomis 8.00-12.00 val.  ir 12.45-17.00 val.
9. Konkurso komisijos atsakingi asmenys paraiškoms priimti ir informacijai teikti – Nijolė Vaitkevičienė, tel. (8 319) 62 005, mob. tel. 8 610 77162, el. p. nijole.vaitkeviciene@birstonas.lt ir Aušra Slavinskienė, tel. (8 319) 62 001, mob. tel. 8 686 62 910, el. p. ausra.slavinskiene@birstonas.lt.
10. Paviljonų apžiūros laikas – 2016 m. gegužės 25 d. 8.00-12.00 ir 12.45-17.00 val. Dėl apžiūros skambinti Rimantui Kozikui, mob. tel. 8 687 70536.
11. Komisijos posėdis vyks 2016 m. birželio 7 d. 9.30 val. Birštono savivaldybės administracinio pastato Birštone, Jaunimo g. 2, I aukšto mažojoje salėje Nr. 103.
12. Pradinis įnašas, lygus šio skelbimo 4 punkte nurodytos pradinės paviljono nuomos kainos 3 mėnesių dydžiui, sumokamas į biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo tarnybos, kodas – 152835643, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 7181 6000 0014 4637 AB Šiaulių banke, banko kodas – 71816.
13. Dokumentai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio užrašoma:
13.1. „Paviljono, esančio Birštone, B. Sruogos g. 23A, 2016 m. birželio 7 d. 9.30 val. nuomos konkursui“;
13.2. Subjekto (paraiškos teikėjo) pavadinimas, adresas (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas);
14. Konkursui teikiamame voke turi būti pateikta:
14.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas. Paraiška turi būti patvirtinta juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir  įmonės antspaudu (jeigu tokį turi), o jei paraišką pateikė fizinis asmuo, – šio asmens parašu;
14.2. Juridinių asmenų registro išrašo ir juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopijos, patvirtintos antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir juridinio asmens vadovo parašu (juridiniams asmenims) (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją), fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija, ir banko išduotas kvitas arba mokėjimo pavedimas su banko žyma, patvirtinančia, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui;
14.3. siūlomas konkretus nuompinigių dydis – atskirame užklijuotame voke, kuris įdedamas į voką su paraiška (siūlymas turi būti pasirašymo teisę turinčio asmens pasirašytas ir antspauduotas, jeigu antspaudas turimas. Siūloma nuompinigių suma parašoma skaičiais ir žodžiais);
14.4. dokumentas, patvirtinantis konkurso dalyvio mokumą (fiziniams asmenims – metinė gyventojo turto ir pajamų deklaracija, juridiniams asmenims – Valstybės mokesčių inspekcijos pažyma, patvirtinanti, kad konkurso dalyvis nėra skolingas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams, ir Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) valdybos pažyma, patvirtinanti, kad konkurso dalyvis nėra skolingas VSDF biudžetui). Šios  pažymos turi būti išduotos ne vėliau kaip vienas mėnuo iki paraiškos dalyvauti nuomos konkurse registravimo dienos (juridiniai asmenys gali teikti JAR pažymas, patvirtinančias duomenis apie viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį)).
15. Susipažinti su Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu bei Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos pavyzdine sutartimi galima Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus 325 kab. adresu Birštonas, Jaunimo g. 2.
16. Paviljonų nuomininkai, sudarę nuomos sutartis, turės įsigyti (nemokant vietinės rinkliavos mokesčio)  leidimą prekiauti (teikti paslaugas) Birštono savivaldybės viešojoje vietoje, kurio įsigijimo tvarka paskelbta Birštono savivaldybės interneto tinklapyje http://birstonas.lt/savivaldybe/paslaugos/prasymai/ .

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai