Skelbiamas Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios slidinėjimo trasos įrangos Birštono sav., Birštono m., nuomos viešas konkursas

1. Viešo konkurso būdu išnuomojamas Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas – slidinėjimo trasos įranga (toliau tekste – Turtas), esanti Birštono sav., Birštono m.: kalnų slidinėjimo trasos lynų kelio keltuvas, aukšto slėgio vandentiekio tinklai, vandens aušintuvas, slidžių nuomos punkto pastatas, budėtojo namelis, dvi sniego patrankos, sniego lyginimo traktorius, vaizdo stebėjimo sistema, garso įranga, žmonių praleidimo vartų įranga, gelbėjimo rogutės. Detalus išvardinto turto aprašymas pateikimas Savivaldybės interneto tinklapio http://birstonas.lt/ naujienų skiltyje, teisės aktų skiltyje
http://195.182.73.139/Search/Preview.aspx?id=13812&backto=Li4vU2VhcmNoL1Jlc3VsdHMuYXNweD9zb3J0Qnk9RGF0ZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYyZwYWdlPTE= arba el. p. nijole.vaitkeviciene@birstonas.lt.
2. Turto naudojimo paskirtis – aktyvaus laisvalaikio organizavimas.
3. Turto nuomos terminas – 10 metų.
4. Pradinė Turto nuomos kaina – 4.965,00 Eur / metus.
5. Įpareigojimai nuomininkui:
5.1. savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti leidimus, kurie reikalingi veiklai vykdyti, naudojant Turtą;
5.2. per 3 mėnesių laikotarpį po Turto nuomos sutarties sudarymo Nekilnojamojo turto registre įregistruoti:
5.2.1. nuomos sutartį (dėl slidinėjimo įrangai priskirto nekilnojamojo turto);
5.2.2. žemės sklypo Birštone, N. Silvanavičiaus g. 4, priskirto slidinėjimo trasai, nuomos sutartį, Nacionalinei žemės tarnybai įregistravus valstybės nuosavybės teises į jį;
5.3. savo lėšomis įsirengti papildomus statinius ar / ir įrenginius (įrengimus), jeigu jų reikia aktyvaus laisvalaikio organizavimui.
6. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2016 m. birželio 6 d. 16.00 val.
7. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo vieta – Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, 325 kab. arba 324 kab., darbo dienomis 8.00–12.00 val.  ir 12.45–17.00 val.
8. Konkurso komisijos atsakingi asmenys paraiškoms priimti ir informacijai teikti – Nijolė Vaitkevičienė, tel. (8 319) 62 005, mob. tel. 8 610 77 162, el. p. nijole.vaitkeviciene@birstonas.lt ir Aušra Slavinskienė, tel. (8 319) 62 001, mob. tel. 8 686 62 910, el. p. ausra.slavinskiene@birstonas.lt.
9. Turto apžiūros laikas – 2016 m. gegužės 25 d. 8.00–12.00 ir 12.45–17.00 val. Dėl apžiūros skambinti Rimantui Kozikui, mob. tel. 8 687 70 536.
10. Komisijos posėdis vyks 2016 m. birželio 7 d. 9.00 val. Birštono savivaldybėje, Birštone, Jaunimo g. 2, I aukšto mažojoje salėje Nr. 103.
11. Pradinis įnašas – 749,29 Eur sumokamas į biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo tarnybos, kodas – 152835643, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT27 7181 6000 0014 4637 AB Šiaulių banke, banko kodas – 71816.
12. Dokumentai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio užrašoma:
12.1. „Slidinėjimo trasos įrangos 2016 m. birželio 7 d. 9.00 val. nuomos konkursui“;
12.2. Subjekto (paraiškos teikėjo) pavadinimas, adresas (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas);
13. Konkursui teikiamame voke turi būti pateikta:
13.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas. Paraiška turi būti patvirtinta juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir  įmonės antspaudu (jeigu tokį turi), o jei paraišką pateikė fizinis asmuo, – šio asmens parašu;
13.2. Juridinių asmenų registro išrašo ir juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopijos, patvirtintos antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir juridinio asmens vadovo parašu (juridiniams asmenims) (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją), fiziniams asmenims – asmens dokumento kopija ir banko išduotas kvitas arba mokėjimo pavedimas su banko žyma, patvirtinančia, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui;
13.3. siūlomas konkretus nuompinigių dydis – atskirame užklijuotame voke, kuris įdedamas į voką su paraiška (siūlymas turi būti pasirašymo teisę turinčio asmens pasirašytas ir antspauduotas, jeigu antspaudas turimas. Siūloma nuompinigių suma parašoma skaičiais ir žodžiais);
13.4. dokumentas, patvirtinantis konkurso dalyvio mokumą (fiziniams asmenims – metinė gyventojo turto ir pajamų deklaracija, juridiniams asmenims – Valstybės mokesčių inspekcijos pažyma, patvirtinanti, kad konkurso dalyvis nėra skolingas valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) valdybos pažyma, patvirtinanti, kad konkurso dalyvis nėra skolingas VSDF biudžetui). Šios  pažymos turi būti išduotos ne vėliau kaip vienas mėnuo iki paraiškos dalyvauti nuomos konkurse registravimo dienos (juridiniai asmenys gali teikti JAR pažymas, patvirtinančias duomenis apie viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį)).
14. Susipažinti su Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu bei Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos pavyzdine sutartimi galima Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus 325 kab., adresu Birštonas, Jaunimo g. 2.

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai