2017 metais Birštone minėtinos sukaktys

Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uosius paskelbė kalbininko, semiotiko Algirdo Juliaus Greimo metais ir rašytojos Ievos Simonaitytės metais.
Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uosius paskelbė Piliakalnių metais, Tautinio kostiumo metais, Reformacijos metais, Sporto metais.
Sukanka 470 metų, kai išleistas Martyno Mažvydo katekizmas, pirmoji lietuviška knyga  (1547.01 08).
Sukanka 635 metai nuo Birštono vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose (1382 m.)
Sukanka 90 metų, kai Birštone pastatytos Purvo gydyklos (1927 m.) ir kurorte pradėtas taikyti gydymas purvu.
Sukanka 50 metų Birštono muziejui (įkurtas 1967-aisiais), 1972 metais parengta nuolatinė kurorto ir miesto istoriją atspindinti ekspozicija.
Sukanka 50 metų, kai buvo įkurtas Lietuvos kurortologijos mokslinio tyrimo laboratorijos Birštono filialas (1967 m.), kuriam daugiau kaip du dešimtmečius vadovavo dr. Vytautas Jurgis Meška.
Sukanka 45-eri metai, kai buvo pradėta leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ (1972-1989), kurią spausdino, platino ir Birštono žmonės.
Sukanka 45-eri metai Birštono olimpinei irklavimo bazei (pastatyta 1972-aisiais}.
Sukanka 40 metų Birštono meno mokyklai (1977-aisiais įkurta Birštono muzikos mokykla).
Sukanka 25-eri metai Nemuno kilpų regioniniam parkui (įkurtas 1992-aisiais).
Sukanka 25-eri metai Šiaulių bankui (įsteigtas 1992-aisiais) ir 15 metų Šiaulių banko Birštono klientų aptarnavimo skyriui (veiklą pradėjo 2002-aisiais).

Prisiminkime nusipelniusius birštoniškius ir Lietuvai bei kurortui svarbius žmones

Sausy
Mokytojai, poetei Danutei Zieniūtei – 90 metų (1927.01.01-1974.10.27).
Rašytojai, buvojusiai Birštono kurorte, Ievai Simonaitytei – 120 metų (1897.01.23-1978.08.27).
Vasary
Poetui, savo kūryboje minėjusiam „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“, Kaziui Bradūnui – 100 metų  (1917.02.11-2009.02.09).
Poetui, Lietuvos laisvės šaukliui, Bernardui Brazdžioniui – 110 metų (1907.02.14- 2002.07.11).
Balandy
Rašytojui, buvojusiam Birštono kurorte,  Antanui Vienuoliui – 135-eri metai. (1882.04.07-1957.08.17).
Liepą
Aktoriui, teatrologui, poetui, rašiusiam apie Birštoną, tėvo gimtinę, Jurgiui Blekaičiui – 100 metų. (1917.07.08-2007.06.25).
Gydytojui, rašytojui Stanislovui  Moravskiui – 215 metų (1802.07.22-1853.10.06).
Rugpjūty
Dailininkui, buvojusiam Birštono kurorte, tapiusiam paveikslus Birštono kurhauzui, Kaziui  Šimoniui  – 130 metų. (1887.08.25-1978.06.05).
Rugsėjy
Rašytojui, Nemuno krašto žmogui, Vytautui Jurgiui Bubniui – 85-eri metai. (g. 1932.09.09).
Botanikui, floristui, biomedicinos mokslų daktarui Vytautui Galiniui – 90 metų (1927.09.17- 1999.10.30).
Spaly
Lietuvos poetui, kunigui  Jonui Mačiuliui – Maironiui – 155-eri metai (1862.10.21-1932.06.28).
Gruody
Birštono partizanui, poetui Vincui Juozaičiui – Vyturiui  – 95-eri metai (1922.12.28-1988.01.01).

Parengė Birštono VB bibliografė Genovaitė Mačiūtė
 tulpes-gydyklos-nr-2

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai