Priešmokyklinis ugdymas privalomas visiems vaikams

Informuojame, kad nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas bus privalomas visiems vaikams, kuriems einamais kalendoriniais metais sueina 6 metai.
Priešmokyklinę grupę vaikas gali pradėti lankyti ir nuo 5 metų, jeigu tokį ugdymą, įvertinę vaiko brandumą rekomenduoja pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybų psichologai. Tokiu atveju, kai vaikas nuosekliai tęsia mokymąsi pagal pradinio ugdymo programą, jo brandumas mokyklai pakartotinai nevertinamas.
Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ilgiau nei vienerius metus vaikui, kuriam reikia nuolatinės kvalifikuotų specialistų pagalbos bei sveikatą tausojančio dienos režimo, tėvų (globėjų) prašymu ir vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta tvarka.
Jūsų vaikučių priešmokyklinėse grupėse mielai laukia Birštono vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ ir Birštono vienkiemio darželis-mokykla.

Daugiau informacijos

Birštono savivaldybės informacija

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai