Informacija apie licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimą UAB „Karštumas“

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS   GALIOJIMO PANAIKINIMO UAB „Karštumas“
2018 m. sausio 18 d. Nr. AV-019

Birštonas

                   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 19 dalies 7 punktu bei atsižvelgdamas į UAB „Karštumas“ 2018 m. sausio 16 d. prašymą „Dėl alkoholio licencijos panaikinimo“,

p a n a i k i n u  licencijos Nr. (28.1)-LA-001, išduotos  2017 m. gegužės mėn. 8 d.  UAB „Karštumas“ (įmonės kodas 141544857), verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą restorane, esančiame Birutės g. 21, Birštone.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Administracijos direktorius

 

Valentinas Vincas Revuckas

 

 

 

Parengė

Vida Barysienė

2018-01-16

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai