Priimami studentų prašymai Birštono savivaldybės Studijų rėmimo fondo vienkartinėms stipendijoms gauti

Priimami studentų prašymai Birštono savivaldybės Studijų rėmimo fondo vienkartinėms stipendijoms gauti. Dokumentus prašome pateikti nuo spalio mėn. 1 d. iki spalio mėn. 31 d. Jaunimo reikalų vyriausiajai specialistei (334 kab.).

Reikalingi dokumentai:
Studentas (tėvai (globėjai) iki nustatytos datos (pirmam semestrui nuo spalio 1 d. – iki spalio 31 d.) pateikia šiuos dokumentus:
asmens dokumentą ir jo kopiją;
prašymą;
fakulteto dekanato patvirtintą pažymą apie paskutinio semestro pažangumą (pažymių vidurkį) arba bendrojo lavinimo mokyklos brandos atestato ir jo priedo kopijas;
pažymas apie šeimos pajamas už 3 paskutinius (liepa, rugpjūtis, rugsėjis) mėnesius:
– darbo užmokestį;
– pašalpas;
– pensijas;
– stipendijas;
– gaunamus alimentus;
– bedarbiams pažymą iš darbo biržos, jei tėvai (globėjai) bedarbiai;
pažymą apie šeimos sudėtį;
neįgaliojo pažymėjimą ir jo kopiją.

Daugiau informacijos http://birstonas.lt/jaunijmas/birstono-savivaldybes-studiju-remimo-fondas/
[email protected], tel. 8 319 62 013.

Birštono savivaldybės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai