Birštono savivaldybė Lietuvos savivaldybių indekse užima stabilią 14 vietą

Lietuvos laisvosios rinkos instituto paskelbtame kasmetiniame „Lietuvos savivaldybių indekse“, Birštono savivaldybė išlaiko stabilią, 14 poziciją. Iš 100 galimų balų Birštono savivaldybė surinko 58 balus. Vienu balu daugiau nei pernai.
Kaip teigiama atliktame tyrime, lyginant su kitomis savivaldybėmis, geriau nei vidutiniškai įvertintos „Komunalinio ūkio“, „Švietimo“, „Sveikatos ir socialinės rūpybos“, „Investicijų ir plėtros“, „Mokesčių“ sritys. Prasčiau įvertinti „Administracijos“, „Biudžeto“ ir „Turto valdymo“ balai.
Daugiausia balų įvertinta „Komunalinio ūkio“ sritis. 2017 m. Birštono savivaldybėje privataus sektoriaus subjektai tvarkė buitines atliekas ir administravo daugiabučius. Socialiniai rodikliai buvo neblogi. Bedarbių dalis sumažėjo nuo 5,6 proc. 2016 m. iki 4,6 proc. 2017 m. ilgalaikių bedarbių sumažėjo nuo 13,5 proc. 2016 m. iki 12,8 proc. 2017 m.
Kaip ir praėjusiais metais, „Administracijos“ srityje savivaldybei skirta mažokai balų. 2017 m. savivaldybės administracijoje užimtų pareigybių skaičius tūkstančiui gyventojų buvo vienas didžiausių Lietuvoje – 13,05 (vidurkis* siekė 7,6).
„Turto valdymo“ srityje aukštesnių rezultatų pasiekti neleido palyginti didelis savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų ir patalpų plotas (9886 kv. m tūkstančiui gyventojų lyginant su 5050 kv. m vidurkiu*). Tačiau gerai įvertinta tai, kad, Administracijos teigimu, savivaldybė neturėjo nenaudojamo turto, o savivaldybės turimų automobilių skaičius tenkantis šimtui Administracijos darbuotojų buvo mažesnis už vidurkį (12,6 lyginant su 14,1 vidurkiu). Visgi svarbu ir tai, kad santykinius Birštono rodiklius (pvz., Administracijos darbuotojų skaičių tūkstančiui gyventojų) smarkiai veikia labai mažas gyventojų skaičius (4254 gyv. 2017 m.).
Lietuvos savivaldybių indeksas yra kasmetinis LLRI leidinys (pradėtas leisti 2011 m.). Jis parodo, kiek ir kaip savivaldybėse yra užtikrinama žmogaus ekonominė laisvė. LLRI šiuo tyrimu siekia padėti savivaldybėms įsivertinti, pasimokyti iš kitų savivaldybių. Taip pat paskatinti keistis ir tobulėti – kad gyventojams, investuotojams ir savivaldybių darbuotojams jų savivaldybėje gyventi ir dirbti būtų geriau, naudingiau, paprasčiau. Vertinamos gyventojams ir investuotojams svarbiausios sritys, kuriose sprendimus priima savivaldybės. Tarp jų – komunalinis ūkis ir transportas, švietimas, sveikata, socialinė rūpyba, mokesčiai, biudžetas, turto valdymas, administracija bei investicijos ir plėtra. Kiekvienoje iš indekso sričių yra pateikiami konkretūs pasiūlymai, kurie padėtų gerinti žmonių gyvenimą ir pritraukti investicijas.

Birštono savivaldybės informacija

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai