Skelbiamas projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos konkursas

Birštono savivaldybės administracija skelbia projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje“ (toliau – projektas) partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos konkursą.

Projekto tikslinė grupė – asmenys nuo 16 metų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo numatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, visiškai arba vidutiniškai apribojančios jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Projekto įgyvendinimui Birštono savivaldybėje numatytas 24243,00 Eur finansavimas. Numatoma projekto trukmė – iki 2020 m. vasario 29 d.

Paraiškas teikti gali nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme; viešieji ir privatieji juridiniai asmenys; fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą, išreiškę norą būti kompleksinių paslaugų šeimai teikimo partneriais.

Projekto partnerių atrankos paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. AV-140.

Paraiškos priimamos iki š.m. birželio 7 d. (imtinai). Atrankoje dalyvaujantys partneriai, paraiškas teikia Birštono savivaldybės administracijai, adresu Jaunimo g.2, Birštonas (211 kab.). Paraiška turi būti pateikta paštu, įteikta pašto kurjerio arba tiesiogiai ar kitu būdu pristatyta Savivaldybės administracijai.

Paraiška teikiama užklijuotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas „Projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos konkursui“.

Paraiška turi būti pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos. Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data.

Paraiškos, pateiktos kitu nei konkurso skelbime nurodytu būdu ir (ar) nurodytu adresu, neregistruojamos ir nevertinamos.

Informacija ir konsultacijos su atrankos konkursu susijusiais klausimais teikiama telefonu 8 319 56836, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) arba atvykus į Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrių (kontaktinis asmuo – Jurgita Suchockienė, Birštono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė).

PRIDEDAMA:

  1. Paraiškos dalyvauti projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos konkurse forma.
  2. Projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos tvarkos aprašas.

 

Birštono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: sekretore@birstonas.lt

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai