KVIETIMAS

Kviečiame Birštono savivaldybės gyventojus (socialines pašalpas gaunančius, neįgalumą turinčius) dalyvauti projekte „Atrask ir įvertink save darbinėje veikloje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

Projekto tikslas – teikiant socialinės integracijos paslaugas, padėti neįgaliesiems ir socialinės pašalpos gavėjams integruotis į darbo rinką.

Projekto uždavinys – teikti socialinės integracijos paslaugas neįgaliesiems ir socialinių pašalpų gavėjams siekiant integruoti į darbo rinką.

Projekto tikslinė grupe (TG) – neįgalūs ir socialines pašalpas gaunantys asmenys.

 

VEIKLOS:

1.Individualus ir grupinis motyvavimas bei asmens poreikių vertinimas

2.Profesinis orientavimas, informavimas ir konsultavimas

3.Bendrųjų gebėjimų ugdymas

4.Praktikinių darbo įgūdžių ugdymas – VPMF modelis

5.Pagalba įsidarbinant

 

Grupinis motyvavimas (grupės rinkimas, norinčių dalyvauti projekte registravimas) vyks Birštono savivaldybės patalpose rugsėjo 13 d., 9:00-12:00 val., dalyviai vaišinami kava ir pietumis.

Dalyvių amžius nuo 19 iki 60 metų, grupėje registruojama 10 dalyvių.

Išsamesnė informacija: tel 8 615 41 616

 

 

Įm.kodas Adresas: Telefonai:     AB Swedbank El.paštas:
135977640 A.Juozapavičiaus pr. 7C, (8~37) 756207 Kodas 73000 info@viltiesziedas.lt
PVM mok. k. Kaunas,  LT-45251 (8~37) 209643 A/S LT097300010077137495 LT 100004757114

 

 

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai