Savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai dalyvavo renginyje Jonavoje

2019.09.30

Birštono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) dalyvavo Jonavoje vykusioje teorinėje-praktinėje konferencijoje „Padėkime vieni kitiems. Alternatyvių paslaugų plėtra ir bendradarbiavimo galimybės“. Konferencija buvo skirta savivaldybės Vaiko gerovės komisijos nariams, ugdymo įstaigų vadovams bei kitose įstaigose vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams. Malonu buvo pajusti tikrą tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kadangi aplinkinių savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai buvo pakviesti į renginį.
Konferenciją sveikinimu pradėjo Jonavos rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Evelina Darvidė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Vaišnorienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Edita Ablačinskienė. Mykolo Romerio universiteto lektorė, doktorantė Odeta Intė pristatė mediacijos taikymo mokykloje ypatumus. Mokyklinė mediacija yra konfliktų, kylančių mokykloje, valdymas. Gana aktuali šiuolaikinės mokyklos problema yra konfliktai ir nesugebėjimas veiksmingai jų spręsti, todėl dažnai konfliktams spręsti mokiniai pasirenka nekonstruktyvius sprendimo būdus: smurtą, agresiją, patyčias. Mokyklinė mediacija gali pasiūlyti konfliktus spręsti konstruktyviai. Mediatoriais gali būti ne tik mokytojai, bet ir mokiniai.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorė, psichologė Roza Joffė-Luinienė pristatė temą „Emocinio intelekto reikšmė profesiniam perdegimui“. Emocinį intelektą sudaro: savęs pažinimas, gebėjimas valdyti emocijas, motyvacija, socialinis sąmoningumas ir socialiniai įgūdžiai. Tobulinti savo emocinį intelektą galime visą gyvenimą, nes emocijų valdymas tai įgūdis, kurį galime išsiugdyti.
Temas „Biologinio grįžtamojo ryšio metodikos „Verim“ galimybės teikiant pagalbą vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sunkumų“ pristatė Vilniaus rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Romanas Juchnevič, „Emocinis kognityvinis konsultavimas – Vesk savo vaiką į sėkmę“ – Jonavos Senamiesčio gimnazijos socialinė pedagogė ekspertė Vida Šerėnienė.

Birštono tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės informacija

Adresas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas

Kontaktai

Tel./Faks.: (8 319) 65 555
El. p.: [email protected]

Kita informacija

Kodas: 188750166
Juridinių asmenų registras

Socialiniai tinklai